Show simple item record

dc.contributor.authorVANLI, Yasemin
dc.date.accessioned2017-01-26T11:42:30Z
dc.date.available2017-01-26T11:42:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5116
dc.description.abstractMikroekonomik düzeyde aşırı borçlanmanın maliyeti şirketlerin iflasa sürüklenmesi olurken; makro düzeydeki etkisi, iş çevrimlerinin devamı ya da değişimi anlamında konjönktürel değişimlere yol açmasıdır. İş hayatının genellikle işletmeler etrafında organize olduğu düşünüldüğünde, ekonomik aktivitelerdeki hızlanma ve yavaşlamada, şirketlerin yatırım ve harcama davranışlarının etkili olduğu açıktır. Bu çalışmanın ana konusu, ekonominin aşırı ısındığı dönemlerde şirketlerin kaldıraç etkisinden faydalanmak için aşırı borçlanma eğilimine girmelerinin, resesyonu ve krizi tetikleyen etkenlerden biri olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırma, Özsermaye/Toplam Aktifler (Equity/Total Assets) ve Toplam Borçlar/Özsermaye (Debt/Equity) rasyolarının resesyon dönemlerinin tahmininde anlamlı sonuçlar ürettiğini göstermiştir. Özetle, şirket borçlanma oranlarında görülen artış ya da azalışın, ekonominin genelinde, çıktı rakamlarının önümüzdeki dönemde izleyeceği seyre dair önemli ipuçları verdiği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİş Çevrimi, Kriz, Tahmin, Borçlanma, Kaldıraçen_US
dc.titleŞirketlerin finansal kaldıraç kullanımı ve resesyona etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFinansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue14en_US
dc.identifier.startpage209en_US
dc.identifier.endpage227en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record