Show simple item record

dc.contributor.authorKadıoğlu, Merve
dc.contributor.authorErgün, Ayşe
dc.date.accessioned2017-02-13T08:05:56Z
dc.date.available2017-02-13T08:05:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5214
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırma üniversite öğrencilerinde yeme tutumu, öz-etkililik ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırma 525 üniversite öğrencisi ile yürütüldü. Veriler tanıtıcı form, yeme tutumu testi (YTT-40) ve öz-etkililik-yeterlik ölçeği ile toplandı. Verilerin değerlendirmesinde, tanımlayıcı istatistikler, ki-kare analizi, Mann-Whitney U testi, Spearman korelasyon analizi ve lojistik regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin YTT-40 puan ortalaması 17.91±11.10’idi. Kız öğrencilerin YTT puan ortalaması (18.67±11.30) erkek öğrencilerden (16.79±10.73) istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (z=-2.39, p=0.01). YTT puanı 30’un üstünde olan öğrenci oranı 18-19 yaş grubunda %7.1, 20-21 yaş grubunda %10.9, 22-24 yaş grubunda ise %17.6 olarak bulundu (x²=7.732; p<0.05). Yeme bozukluğu riski, aşırı kilolu / obez olan öğrencilerde normal kilolu olanlara göre 2 kat daha fazla, zayıf olanlarda ise normal kilolu öğrencilere göre 2.9 kat daha düşük bulundu. YTT puanı 30, 30’un üstünde ve altında olanların öz-etkililik puan ortalamaları arasında fark bulunmadı. Sonuç: Aşırı kilolu / obez olanlar, vücut ağırlığından memnun olmayanlar, diyet yapanlar ve stres durumunda beslenmesinin etkileneceğini belirten öğrenciler yeme bozuklukları açısından riskli bulundu.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYeme bozuklukları, öz-etkililik, yeme tutumu, YTT-40, üniversite öğrencilerien_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin yeme tutumu, öz-etkililik ve etkileyen faktörleren_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR116874en_US
dc.contributor.authorIDTR32702en_US
dc.relation.journalClinical and Experimental Health Sciencesen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage96en_US
dc.identifier.endpage104en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record