Show simple item record

dc.contributor.authorMohsen, Usame Abu
dc.contributor.authorBedia Koçyiğit Kaymakçıoğlu
dc.contributor.authorOruç-Emre, Emine Elçin
dc.contributor.authorKaplancıklı, Zafer Asım
dc.contributor.authorRollas, Sevim
dc.date.accessioned2017-02-13T11:31:41Z
dc.date.available2017-02-13T11:31:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5224
dc.description.abstractAmaç: On beş adet hidrazit-hidrazon türevi sentezlenmiş ve asetilkolinesteraz enzimini (AChE) inhibe etme yetenekleri Ellman’ın modifiye spektrofotometrik yöntemi ile değerlendirilmiştir. Yöntem: Anti-asetilkolinesteraz aktivite tayini Ellman’ın modifiye edilmiş spektrofotometrik yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bu spektrofotometrik yöntem bir kromojenik reaktif olan 5,5-ditiyo-bis-(2-nitrobenzoik asit) ile salınan tiyokolinin renkli bir ürün vermesi esasına dayanır. Bulgular: Test edilen bileşikler arasında, 4-fluorobenzoik asit [(4-metoksifenil) metilen] hidrazid(6) ve 2-[(fluorobenzoil) hidrazono]-1,3-dihidroindol-3-on (15), referans ilaç donezepil (IC50=0.054±0.002μM) ile kıyaslandığında kayda değer anti-AChE aktivite göstermiştir. Sonuç: Anti- AChE aktivite sonuçları, p-metoksifenil sübstitüenti taşıyan bileşik 6 ve 1,3-dihidro-indol-3-on sübstitüenti taşıyan bileşik 15’in en aktif bileşikler olduğunu göstermiştir. Aktivite sonuçlarından, hidrazidhidrazon yapısı üzerinde hacimli grupların bulunmasının anti- AChE aktiviteye olumlu yönde katkıda bulunduğu görülmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHidrazit, hidrazon, anti-asetilkolinesteraz aktiviteen_US
dc.titleAsetilkolin esteraz inhibitörü olan hidrazid hidrazonlar üzerinde çalışmalaren_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR48361en_US
dc.contributor.authorIDTR5363en_US
dc.contributor.authorIDTR1006en_US
dc.relation.journalClinical and Experimental Health Sciencesen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage10en_US
dc.identifier.endpage14en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record