Show simple item record

dc.contributor.authorAktan, Murat
dc.date.accessioned2017-11-21T22:34:14Z
dc.date.available2017-11-21T22:34:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5666
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı ülke imajı ölçümüne yeni bir öneri getiren ülke kişiliği ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliğini incelemektir. Araştırmaya konu olan ülkeler olarak Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya tercih edilmiştir. Araştırma verisi denekler arası tasarımla ve kolayda örnekleme yöntemiyle İnternet üzerinden toplanmıştır. Yani her bir katılımcı sadece bir ülkeyle ilgili olan anket formunu cevaplamıştır. Araştırmanın örneklemi 412 kişiden oluşmaktadır. Analizde öncelikle ölçeğin güvenilirliği Cronbach’s alfa katsayısı ile hesaplanmış, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile faktör yapıları incelenmiştir. Geçerli bir ölçüm modeli elde edilene kadar açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi tekrar edilmiştir. Ayrıca ölçek, ayrışma ve yakınsama geçerliliği açısından test edilmiştir. Sonuç olarak “kibirli, pısırık, dindar, eğlenceli” faktörlerinden ve 18 ifadeden oluşan ülke kişiliği ölçüm modelinin daha geçerli ve güvenilir bir model olduğu görülmüştür. Ülkelerin kişilik faktörlerinde almış olduğu değerler tek yönlü ANOVA ile karşılaştırılmıştır. Kibirli, pısırık ve eğlenceli boyutunda en düşük ortalamaya sahip ülke Japonya olurken, dindar boyutunda ise ABD yer almıştır. Ülke kişiliği ölçeğinin ülkeler arasında öngörülen farklılıkları ortaya koyabilmesi, ülke kişiliği ölçeğinin bilinen gruplar yöntemi açısından da geçerli bir ölçek olduğunu göstermiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜlke Kişiliği,Marka Kişiliği,Ülke İmajı,Doğrulayıcı Faktör Analizi,Ayrışma Geçerliliği,Yakınsama Geçerliliği,Bilinen Gruplar Geçerliliğien_US
dc.titleÜlke kişiliği ölçeğinin türkçe uyarlamasının güvenilirliği ve geçerliliğien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID39028en_US
dc.relation.journalÖneri Dergisien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue47en_US
dc.identifier.startpage133en_US
dc.identifier.endpage153en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record