Show simple item record

dc.contributor.authorAYSUNA TÜRKYILMAZ, Ceyda
dc.contributor.authorAYDOĞAN, Sibel
dc.contributor.authorGURDAL, Sahavet
dc.date.accessioned2017-11-27T21:19:17Z
dc.date.available2017-11-27T21:19:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5702
dc.description.abstractBu çalışma mağaza imajı, mağaza hizmet kalitesi ve bilinirlik gibi kavramlardan oluşan perakendeci mağaza özelliklerinin tüketicilerin perakendeci markası satın alma davranışı (tutum ve niyet) üzerinde yarattığı etkileri incelemektedir. Bu bağlamda araştırmanın kapsamı süpermarket tarzındaki peraken- decilerle sınırlandırılmış ve berlilenen lokasyonlarda 459 kişiden yüzyüze anket yöntemiyle veri top- lanmıştır. Yapılan analizler sonucunda perakendeci mağaza imajının, dört boyuttan oluşan (müşteriyle etkileşim ve problem çözme, güvenilirlik, firma politikaları ve fiziksel olanaklar) mağaza hizmet kalite- sinin ve perakendecinin bilinirlik düzeyinin tüketicilerin perakendeci markası satın alma tutumlarını olumlu etkilediği, tutumun ise perakendeci markası satın alma niyeti üzerinde olumlu etkide bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçları hem perakendecilere bu alanda ışık tutmayı hem de ilgili yazındaki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPerakendeci Markası; Perakendeci Mağaza; Mağaza Özellikleri; Tutum; Satın Alma Niyetien_US
dc.titlePerakendeci mağaza özelliklerinin tüketicilerin perakendeci markasına karşı tutumları ve satın alma niyetleri üzerindeki etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID47627en_US
dc.contributor.authorID139690en_US
dc.contributor.authorID3733en_US
dc.relation.journalÖneri Dergisien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue45en_US
dc.identifier.startpage287en_US
dc.identifier.endpage305en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record