Show simple item record

dc.contributor.authorYILDIRIM, Nihan
dc.date.accessioned2017-12-05T22:30:34Z
dc.date.available2017-12-05T22:30:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5761
dc.description.abstractÜniversiteler, eğitim ve araştırma misyonları doğrultusunda bilgi üretip, bu bilgiyi topluma ve sanayi kuruluşlarının kullanımına sunmanın yanısıra, artık bu misyonun ötesine geçerek, teknoloji üretim ve transferinde sanayi başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimleriyle işbirliği ve ortaklık kurarak, doğrudan katma değer üreten mekanizmalar haline dönüşmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde, üniversitelerin girişimcilik, yenilikçilik konusundaki eğitim faaliyetlerinin giderek yoğunlaşması ve derinleşmesinin yanısıra, strateji ifadelerinde giderek daha sık ve yoğun olarak sanayi işbirliği, yenilikçilik, bölgesel kalkınma ifadelerine yer verilmekte; üniversitelerin organizasyonel yapılanmalarında da bu hedefleri gerçekleştirmeye odaklanmış birimlerin giderek artmakta olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle gelişme hedefinin yüksek olduğu bölgelerde yenilikçilik ve üniversite-sanayi işbirliğini (ÜSİ) desteklemek için ise üniversitelere önemli rol ve sorumluluklar düşmektedir. Bu çerçevede, bu çalışma, Türkiye’de 2011 yılı itibarı ile faaliyet göstermekte olan 96 devlet üniversitesinin yenilikçilik, sanayi ile işbirliği ve bölgesel kalkınmaya katkı konusundaki yönelimlerini belirlemek üzere bu konulara ilişkin strateji ifadelerini ve kurdukları organizasyonel birimlerini incelemekte, bu stratejiler ve yapılanmaların, üniversitelerin kurulu bulundukları bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmak amacını taşımaktadır. Bu doğrultuda, öncelikle, üniversitelerin kamuya açık bilgi kaynaklarından üniversitelerin misyon, vizyon, stratejik hedefler, değerler/normlar gibi temel/üst düzey stratejik ifadelerinde ve organizasyonel yapılanmalarında, sanayi işbirliği, yenilikçilik/inovasyon, bölgesel kalkınma kavramları taranarak içerik analizi yapılmıştır. Bu veriler esas alınarak, üniversitelerin oryantasyonlarının, devlet organları tarafından belirlenen bölgesel gelişmişlik düzeyleri, kalkınmada öncelikli yöreler sınıflamalarına göre yoğunlaşmaları araştırılmıştır. Üniversite-sanayi işbirliği ve yenilikçilik konusunda stratejik ifadeler ve birimlerin, gelişmiş bölgelerde yoğunlaşmış olması, bölgesel kalkınma oryantasyonunun ise diğer bölgelerde belirgin hale gelmesi, bölgesel kalkınma ile üniversite-sanayi işbirliği, yenilikçilik kavramlarının arasındaki güçlü doğrusal ilişkinin öneminin daha iyi kavranması gerektiğini düşündürmektedir. Abstract In last few decades, roles of universities in economic growth and development evolved beyond the education and research. Today universities are expected to transform themselves into mechanisms that can introduce solutions to social and industrial needs by exploiting knowledge created by research and introducing innovations, to create wealth by investing in business, by building linkages with industry. Similarly, in Turkey, in terms of contributing to regional development through technological capacity building and academic entrepreneurship the expectations from universities has also increased causing a significant change in the strategic orientations of universities as well. However, although evolving missions of universities in economic development are widely searched by scholars from multiple disciplines in developed countries, there is still a room for research about the orientations, activities and contributions of universities to regional development through innovativeness and entrepreneurship in Turkey. In this context, this study explores the strategic statements and organizational units of the public universities in order to determine their orientations for the innovativeness, collaboration with industry and regional development. Study also explores whether these orientations are aligned with the regional development levels. By conducting a qualitative content analysis on official and public information sources like Web sites of 96 public universities in Turkey in academic year of 2011-2012, the terms of “innovativeness”, “collaboration with industry” and “regional development” are searched in the high level strategic statements (like mission, vision, strategic objectives, norms and values) and in the names and regulations of organizational units (Centers and offices like technology transfer offices, technoparks and technocities, industry collaboration centers, continous learning centers). Then the intensity of these strategic statements and organizational units are defined by the socioeconomic development levels of the regions that they locate in. Findings reveal that the strategic focus of universities on Innovativeness and collaboration with industry is more intense in socioeconomically developed regions while the orientation on regional development is relatively higher in the universities that are located in the under-developed or developing regions in Turkey. Public policy makers nd academy leaders should better consider that the contribution of universities to regional development is strongly dependant on their innovative capacity and capability of collaboration with industry.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectkalkınma, üniversite sanayi işbirliği, akademik girişimcilik, devlet üniversiteleri, strateji - Regional development, university-industry collaboration,academic entrepreneurship, innovativeness, public ıniversities, strategyen_US
dc.titleÜniversitelerin yenilikçilik, üniversite-sanayi işbirliği ve bölgesel kalkınma yönelimleri üzerine bir araştırma - Innovatıveness, unıversıty-ındustry collaboratıon and regıonal development orıentatıons of turkısh publıc unıversıtıesen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR114887en_US
dc.relation.journalÖneri Dergisien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue42en_US
dc.identifier.startpage157en_US
dc.identifier.endpage174en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record