Show simple item record

dc.contributor.authorMutluer, Ceren
dc.contributor.authorBüyükkıdık, Serap
dc.date.accessioned2018-01-22T19:46:36Z
dc.date.available2018-01-22T19:46:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/6012
dc.description.abstractBu çalışmada Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olarak bilinen ve 2000 yılından bu yana her üç yılda bir tekrarlanan PISA araştırmasının 2012 Türkiye verileri kullanılarak öğrencilerin matematik okuryazarlığının, seçilmiş olan matematik dersini dört gözle bekleme, matematik ilgisi, matematik öz algılama / hızlı öğrenme, azim - çabuk pes etme, matematik ile ilgili okuma yapma, matematikten zevk alma, anne ve baba eğitim durumu değişkenleri ile lojistik regresyon tekniği kullanılarak hangi doğruluk düzeyinde sınıflayabildiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yordayıcı korelasyonel desen kullanılarak yapılan araştırmanın çalışma grubunu 596 birey oluşturmaktadır. Verilerin analizi sonucunda matematik okuryazarlığının sınıflandırılmasında anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, matematikten zevk alma, matematik öz algılama/hızlı öğrenme, azim- çabuk pes etme bağımsız değişkenlerin anlamlı etkisi olduğu görülmektedir. Matematik ile ilgili okuma yapıp-yapmama ve matematik ilgisi düzeyi matematik okuryazarlığı üzerinde anlamlı etkiye sahip değildir. Elde edilen lojistik regresyon modelinde gözlemlerin doğru sınıflandırma oranlarının %85,2 olduğu görülmektedir. Araştırma bulgularına göre matematik okuryazarlığında başarılı olan öğrencilerin %94,9’u, başarılı olmayan öğrencilerin ise %54,9’u doğru olarak tahmin edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMatematik okuryazarlığı,PISA,lojistik regresyonen_US
dc.titlePISA 2012 verilerine göre matematik okuryazarlığının lojistik regresyon ile kestirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR225836en_US
dc.contributor.authorIDTR113241en_US
dc.relation.journalEğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.identifier.volume46en_US
dc.identifier.issue46en_US
dc.identifier.startpage97en_US
dc.identifier.endpage112en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record