Show simple item record

dc.contributor.authorAkkoç, Hatice
dc.contributor.authorSelçuk, Abdullah Selman
dc.date.accessioned2018-01-22T20:07:29Z
dc.date.available2018-01-22T20:07:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/6016
dc.description.abstractİstatistiksel çıkarsama verilerin yorumlanmasını gerektiren bir süreçtir. Formel olarak istatistik öğretimi almadan istatistiksel çıkarsama yapılabilmenin önemli olduğu göz önüne alındığında, bu durumun nasıl olduğunun ortaya konması önem arz etmektedir. Buradan hareketle araştırmanın amacı, ortaöğretime yeni başlamış dokuzuncu sınıf öğrencilerinin merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri konusundaki informel istatistiksel çıkarsamalarının nasıl olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Dokuzuncu sınıfa yeni başlamış 34 öğrenciye açık uçlu sorulardan oluşan İnformel İstatistiksel Çıkarsama Tespit Testi (İİÇTT) uygulanmıştır. Öğrencilerin informel istatistiksel çıkarsamalarının nasıl olduğu belirlenirken Makar ve Rubin’in (2009) ortaya koyduğu informel istatistiksel çıkarsama teorik çerçevesi kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğrencilerin çoğunluğunun merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri konusunda informel istatistiksel çıkarsama yapabildiklerini göstermektedir. Ayrıca araştırmada öğrencilerin formel kavramları informel referanslarla kullanabildiği görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMerkezi eğilim ve yayılım ölçüleri,informel çıkarımsal muhakemeen_US
dc.titleDokuzuncu sınıf öğrencilerinin merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri konusundaki informel istatistiksel çıkarsamaları üzerine bir incelemeen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR12597en_US
dc.relation.journalEğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.identifier.volume45en_US
dc.identifier.issue45en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage21en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record