Now showing items 1-20 of 48

   Subject
   Agricultural Support Policies, Producer Support Estimate, Protection [1]
   Avrupa Birliği ve Türkiye-Almanya İlişkileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Almanya’daki Türk toplumu [1]
   Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri İlişkileri, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı [1]
   Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Vatandaşlığı, ABAD kararları, Zambrano Davası, Dereci Davası, Ymerga Davası. [1]
   Avrupa Birliği, Temel Haklar Şartı, Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Birliği Adalet Divanı [2]
   Avrupa Komisyonu, temsili demokrasi, siyasi meşruiyet, siyasi sorumluluk [1]
   Avrupalılaşma, AB Koşulluluk İlkesi, Türkiye, Ulusal Aktörler, İç Değişim [1]
   Balkanlar, uluslararası sistem, büyük güçler, Türk Dış Politikası, Türkiye – AB ilişkileri [1]
   Bankruptcy, insolvency prediction, financial ratios [1]
   Biyoçeşitlilik, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, Türkiye [1]
   Biyoteknoloji, biyogüvenlik, genetik olarak değiştirilmiş organizmalar [1]
   BM Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesi; iklim; iklim değişikliği; kuraklık; çölleşme; kuraklık indisi; Türkiye. [1]
   Bölgesel Dengesizlik, Bölgesel Politikalar, Yakınsama, Bölgesel Rekabet, İşbirliği [1]
   Cash Dividends, Signalling Hypothesis, Inverse Market Reaction [1]
   Civilian Power, Civilian Power Europe, EU, Trade Policy, EU’s trade policy [1]
   Convergence, Haldane – Hall Analysis, Time Series Analysis, Euro Zone [1]
   Decision Making, Balancing Normative Regulation, Voting Power, National Elites, Supranational Bureaucracy, Supranational-Intergovernmental System [1]
   Dünya Ticaret Örgütü, Kamu Alımları Anlaşması, kamu ihaleleri, ayırımcılık yapma yasağı, şeffaflık, ticaretin serbestleştirilmesi [1]
   Dünya Ticaret Örgütü, Kamu Alımları Anlaşması, kamu ihaleleri, ayırımcılık yapma yasağı, şeffaflık, ticaretin serbestleştirilmesi. [1]
   Ecological modernization, sustainable development, weak sustainable development [1]