Now showing items 1-1 of 1

    • Avrupa komisyonu’nun meşruiyeti ve siyasi sorumluluğu 

      Yiğit, Dilek (Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, 2013)
      Avro alanında yaşanan borç krizinin sadece ekonomik sonuçları değil, aynı zamanda siyasi yansımaları olmuştur. Borç krizinin etkisiyle Avrupa Birliği’nin demokratik niteliği üzerine süregelen tartışmalar daha da derinleşmiş ...