Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye, avrupalılaşma ve yerel değişim 

      YILMAZ, Gözde (2014)
      1999 yılında Avrupa Birliği’ne aday ülke statüsü kazanan Türkiye’nin Avrupalılaşma süreci hızlanmış fakat zaman içerisinde dalgalı bir seyir izlemiştir. 1999’dan sonraki üç yıl içerisinde pasif bir şekilde reformlara ...