Now showing items 1-20 of 28

   Subject
   "The Seljuqs: Politics, Society and Culture" adlı kitabın tanıtımı yapılmıştır. [1]
   Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, günlük, Türk edebiyatı tarihi. A COMPARATIVE STUDY ON THE JOURNALS O [1]
   Ahıska Türkleri, ABD, göç, aile bağları [1]
   Batı Köktürk Kağanlığı; Damgalar; Sembolik İşaretler; Taşkent; Fergana; Soğd; Toharistan; Eski Türk Hanlıkları [1]
   Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Osmanlı İmparatorluğu, Mısır, Kölemenler [1]
   Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan, Milliyet, Hürriyet, Sabah [1]
   Ekmek; Selçuklu Anadolusu; Unlu Mamuller; Ekmek Fiyatı; Selçuklu Anadolu'sundaki Ekmek Tüketimi [1]
   fiil çekimi ulamları, kiplik, kip, gerçekleşmemiş olanak kipi (konyunktif, subjonktif). [1]
   Hamit Zübeyr Koşay, Sándor Petőfi, Kazan Türkçesi, Türk dili, Türk edebiyatı. [1]
   Hazar/Kasar; Barsil; Oğuz; Ogur; Bozok; Üçok; Terhin; Tes [1]
   II. Dünya Savaşı, bölge, kırsal, İngiliz diplomat, Orta ve Doğu Anadolu [1]
   İslâm iktisadı; Ortaçağ ekonomisi; Ortaçağ endüstrileri; sınaî üretim; işletmecilik. [1]
   Karluklar, Arslan İl Türgüg, Çigilkent, Ordukent [1]
   kitap tanıtımı,Hülya Argunşah [1]
   kitap tanıtımı,Peter Brooks [1]
   Köy Odası, Sivas, Sivil Mimari [2]
   Kırgız Türkçesi, Osmonaalı Sıdık Uulu, Muhtasar Tarih-i Kırgıziya [1]
   Kırgızistan; Karahanlılar; kitabe; Türk konargöçerler; Türklük kimliği [1]
   Leyla Yılmaz ve Kemal Tuzcu'nun "Antalya’da Türk Dönemi Kitabeleri" adlı kitabı tanıtılmıştır. [1]
   Litvanya, Polonya, Tatarlar [1]