Show simple item record

dc.contributor.authorGültekin, Nihat
dc.contributor.authorSığrı, Ünsal
dc.date.accessioned2014-07-11T09:58:58Z
dc.date.available2014-07-11T09:58:58Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1300-7262
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/756
dc.description.abstractKültür, bir toplumdaki insanların öğrendikleri ve paylaştıkları maddi-manevi tüm unsurları kapsayan bir kavram olarak toplumdan topluma değişmektedir. Birey-topluluk ilişkisini açıklayan, “bireycilik-ortaklaşa davranışçılık” kavramı, kültürel farklılaşmanın en önemli boyutlarından birisidir. Bu özelliğiyle; antropoloji, sosyoloji, felsefe ve yönetim bilimleri gibi disiplinlerin odaklandığı temel noktalardan birisi olarak, günümüze değin kültürler arası farklılaşma alanında yapılan çoğu araştırmada incelenmiştir. Bu çalışmada; kültür kavramı tanımlanmakta, kültürün bireysel ve örgütsel yaşamdaki işlevi vurgulanmakta ve Hofstede’nin “bireycilik -ortaklaşa davranışçılık” kültürel boyutu ayrıntılı olarak incelenmektedir. Ardından, ortaklaşa davranışçılık ve bunun odağında yer alan “biz” duygusu ve bunun örgütsel kültüre yansımaları ile ilgili olarak bir kuramsal çerçeve sunulmaktadır. Son olarak “örgüt kültürü” tanımlanmakta ve ortaklaşa davranışçılık boyutunun örgüt kültürüne yansıtılmasındaki sorunlar incelenmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.subjectKültür, Bireycilik-Ortaklaşa Davranışçılık, Örgütsel Kültüren_US
dc.titleBir kültür boyutu olarak "bireycilik-ortaklaşa davranışçılık" ve örgütsel kültüre yansımalarıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR28539
dc.contributor.authorIDTR30814


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record