Now showing items 1-20 of 585

   Subject
   0–1 Variables [1]
   360 Derece Performans Değerlendirme, Değerlendiriciler Arası Güvenilirlik, Tatmin - 360-Degree Performance Appraisal, Interrater Reliability, Satisfaction [2]
   A sample in Kayseri [1]
   Accounting Frauds, Auditors’ Responsibilities, Detecting Accounting Frauds, Auditor and Auditee Sanctions due to Accounting Frauds, Fraud Schemes [1]
   Accounting Information Systems; Internal Auditors; Questionnaire Survey [1]
   Accounting, Accounting Education, Field Of Accounting, Accounting Lectures. [1]
   Accounting,Municipality,Financial Condition [1]
   Adaptasyon [1]
   Adaptation [1]
   Adli Muhasebe,Muhasebe Denetimi,Adli Muhasebecilik [1]
   Advertising and Ethics [1]
   Agency Costs; Financial Performance; BRIC Countries; Panel Data Analysis [1]
   Aggregate Production Planning [1]
   Aggregate Production Planning, 0–1 Variables, Mixed Integer Linear Programming. - Bütünleşik Üretim Planlaması, 0–1 Değişkenleri, Karma Tamsayılı Doğrusal Programlama [1]
   Ağ Toplumu; Parasosyal Etkileşim; Diyalojik İletişim; Kamusal Alan; Sosyal Medya; Yerel Yönetim [1]
   Ağızdan Ağıza Pazarlama [1]
   Ağızdan Ağıza Pazarlama, Sağlıkta Ağızdan Ağıza Pazarlama, Tavsiye. - Word of Mouth Marketing, Word of Mouth Marketing in Health, Recommendation. [1]
   Aile İşletmeleri; Kurumsallaşma; İkinci Kuşak [1]
   Ajan Tabanlı Modelleme, Ajan Tabanlı Hesaplamalı İktisat, Heterojen Etkileşen Ajanlar - Agent-Based Modelling, Agent-Based Computational Economics, Heterogeneous Interacting Agents [2]
   Akıllı Kart Sistemi, Üye Đs Yeri, TMS 18 Hasılat Standardı [1]