Now showing items 1-1 of 1

    • Marmara Üniversitesi Akademik Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası 

      Marmara, Üniversitesi (Marmara Üniversitesi, 2016-07-19)
      Açık erişim ve kurumsal arşiv politikası üniversite tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen ve üniversite mensupları (akademik ve idarî personel ile öğrenciler) tarafından gerçekleştirilen tüm akademik çalışmaları ...