Show simple item record

dc.contributor.authorKapu, Hüsnü
dc.contributor.authorTutar, Hüseyin
dc.date.accessioned2014-07-14T07:48:34Z
dc.date.available2014-07-14T07:48:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/808
dc.description.abstractÖzet Girişimcilik, en genel anlamda içinde bulunulan ekonomik koşullar altında ortaya çıkan fırsatları risk alarak değerlendirip bunlardan değer yaratma faaliyetidir. Girişimcilik kültürü; geleneksel yaşam biçimi olan tarım ve hayvancılığın aksine mal ve hizmetlerin üretilmesi için yeni bir organizasyonun kurulması ve üretilen ürün ve hizmetlerin pazarlanması olarak özetlenebilecek ticareti önceleyen, parasal faaliyetlerin yoğunlaştığı, yeni iş imkânları yaratıp yeni statüler doğuran bir kültürdür. Bu bağlamda sınır ticareti de uygun ekonomik koşulların oluşmasında oldukça önemli rol oynamakta ve sınırın her iki tarafında yaşayan halklar için girişimcilik kültürünün doğmasına yol açan önemli ekonomik uğraş alanları yaratmaktadır. Bu araştırmanın ana amacı sınır kapılarının girişimcilik kültürü üzerine etkisini araştırmaktır. Diğer sınır olmayan komşu yerleşim yerlerinden çok daha fazla sayıda girişimciye sahip olmaları dolayısıyla spesifik olarak Iğdır İl’i, derinlemesine mülakat ve anket yöntemi kullanılarak ekonomik gelişmenin çok önemli unsurlarından olan girişimcilik kültürü ile sınır kapıları arasındaki korelasyon bağlamında incelenmiştir. Bu yerleşim yerinde sınır kapıları kaynaklı yaratılan ticari aktiviteler oldukça yoğun gözlemlenmektedir. Abstract Entrepreneurship, in the most general sense, is a value-creation activity assessing the emerged opportunities by risk taking in the curren teconomic circumstances. Entrepreneurl culture unlike the traditional ways of life which are agriculture and livestock breeding is a culture that preceedes the trade which can be summarized as the purchase and sale of goods, intensifies financial activities, creates new business opportunities and gives rise to new statutes. In this context, border trade also plays an important role in the formation of the appropriate economic conditions and creates important economic activities that lead the emergence of an entrepreneurial culture for the peoples living on bothsides of the border.The main purpose of this study was to investigate the impact of the bordergates on the entrepreneurial culture. Having many more entrepreneurs than other neighboring settlements which are not at the border, specifically the province of Igdir was investigated in the context of correlation between entrepreneurial culture, a very important element of economic development, and border Gates by using the methods of in-depth interviews and questionnaires. In the settlements of these two, commercial activities are very intense due to the bordergates.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÖneri Dergisien_US
dc.subjectGirişimcilik, Girişimcilik Kültürü, Sınır Kapısı, Iğdır, Kalkınmaen_US
dc.titleSınır kapılarının girişimcilik kültürü üzerine etkisi: Iğdır örneği -The impact of the border gates on the entrepreneurial culture: Iğdır örneğien_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR44871
dc.contributor.authorIDTR131256


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record