Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Zeynep
dc.contributor.authorÖzdemir, Ahmet Şükrü
dc.date.accessioned2014-07-14T07:56:30Z
dc.date.available2014-07-14T07:56:30Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1300-8889
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/814
dc.description.abstractProje destekli öğretim, belli bir dersin konusuyla sınırlı kalmak şartıyla dersin proje ile desteklenerek öğretmen rehberliğinde, gerektiğinde disiplinler arası ilişki de kurulabilmesiyle gerçekleştirilen bir öğretim yöntemidir. Bu araştırmanın amacı, 7. Sınıf öğrencilerine çember ve daire konularının öğretiminde proje destekli öğretim yönteminin uygulanmasının, öğrenci başarısına etkisini incelemektir. Bu çalışmada uygulama, araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiş, ön test-son test gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çember ve daire konularının 12 kazanımının gerçekleştirilmesine yönelik 4 haftalık süreçte, deney grubundaki 30 öğrencinin dersleri proje destekli öğretim yöntemi ile kontrol grubundaki 33 öğrencinin dersleri ise geleneksel öğretim yöntemi ile işlenmiştir. Veri toplama aracı olarak, çember ve daire konularının kazanımları doğrultusunda hazırlanan, araştırmacı tarafından geliştirilip, geçerliliği ve güvenirliği sağlanan çoktan seçmeli matematik başarı testi kullanılmıştır. Matematik başarı testinin uygulama öncesinde ve sonrasında örneklemdeki öğrencilere verilmesiyle elde edilen veriler analiz edildiğinde, her iki öğretim yönteminin de başarıyı artırdığı, ancak iki grubun son test başarı ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı elde edilmiştir. Proje destekli öğretim yönteminin geleneksel öğretim yöntemine göre üstünlüğü saptanmamıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesien_US
dc.subjectProje destekli öğretim, öğrenci başarısı
dc.titleÇember ve daire konularının öğretiminde proje destekli öğretim yönteminin kullanılmasının öğrenci başarısına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of using project assisted teaching method at the teaching of circle and disk on the students achievement
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR168182
dc.contributor.authorIDTR172692


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record