Show simple item record

dc.contributor.advisorMahmut Oktayen_US
dc.contributor.authorAkyol, Şeydaen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:12:35Z
dc.date.available2019-03-18T15:12:35Z
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0048834.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/8179
dc.description.abstractSİYASAL PARTİLERDE KURUM İÇİ İLETİŞİM VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ:CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÖRNEĞİ Bu çalışmada öncelikle kavramların açıklanması, bu kavramların işleyişi ve diğer olgularla ilişkisine yer verilmiştir. İletişim, kişinin kendisiyle, kişiler arasında, örgütlerde ve kitleler düzeyinde yaşanan bir süreçtir. İnsan ilişkilerinin vazgeçilmez bir unsuru olan iletişim, örgütsel ve toplumsal faaliyetlerin sürdürülmesi için de zorunludur. Örgütsel unsurlar arasındaki yüksek dayanışma ve koordinasyon, personel arasındaki uyum ve iyi ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi iletişime bağlıdır. İletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, kişileri, kurumları, toplumları ve dünyayı etkilemektedir. Kalite kavramı son yıllarda sıkça kullanılmaktadır. Kalite ödülleri verilmekte, toplam kalite yönetimi gibi kavramları günlük hayatın her alanında görmek mümkündür. Toplam Kalite Yönetimi'nde ekip çalışmasına ağırlık verilmekte, sürekli gelişim öngörülmekte, örgüt içinde iletişim çift yönlü ve bütün kanallar açık tutularak gerçekleşmektedir. Bilgiler örgütü ilgilendiren konu ve sorunlar çalışanların tümü tarafından paylaşılmalıdır. Toplumsal açıdan büyük öneme sahip olan kar amacı gütmeyen örgütlerden siyasal partiler ele alınmıştır. Siyasal partiler bir ülkede siyaseti uygulayan ve siyasi güç olarak nitelenen kurumların başında gelmektedir. Siyasal partiler bir ülke sisteminin alt kurumlarından birisini oluşturur. Siyasal partilerde örgütsel iletişim sisteminin iyi işlemesi, örgütün başarısını etkileyen önemli unsurlardan birisidir. Son bölümde Cumhuriyet Tarihinin en eski ve Cumhuriyet Tarihiyle özdeş bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1923 yılından günümüze gelen tarihsel süreci ve bu süreçte yaşanan olaylar incelenmiştir. CHP'de şu anki kurum içi iletişim etkinliğinin ne düzeyde olduğu ve Toplam Kalite Yönetim felsefesinin parti için ne ifade ettiği konusuna cevap aranmıştır. Bu araştırmada "Devlet Kuran Parti" olarak CHP'nin 18 Nisan 1999 seçimlerinde parlamento dışında kalmasının nedenleri ve sonraki gelişmeler irdelenmiştir. Yaşanan bu gelişmeler parti içinde yer alan kişilerle ve partiden istifa eden siyasetçilerimizin görüşleri ışığında ortaya konmuştur. ABSTRACT INORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN POLITICAL PARTIES : REPUBLIC PUBLIC PARTY EXAMPLE In this study, the definitions of the concepts, the processes of these concepts and their relationship with other criteria, are examined. Communication is a process that takes place within oneself, between persons and in organization and mass level. An indispensable part of human relationships, communication is required to maintain organizational and public activities. High cooperation and and coordination between organizational concepts, harmony among staff and maintaining good relations depend on communication. Developments in communication Technologies, affect persons, institutions, societies and the world. Quality concept has been widely used in recent years. Quality awards are given, and we can see expressions like total quality management in every day life. In total quality management, continuous development is required and communication within organization takes place in two ways and all communication channels are left open. Information, all subjects and problems regarding the organization are shared by entire staff. Political parties were examined among non-profit organizations which are critical to society. Political parties are first entities that applies policy in a country and that is regarded as a political power. Political parties form sub-institutions of the system of a country. A good working organizational communication system in a political party, is one of the important criteria affecting the success of the organization. In the last chapter, historical progress of Republic Public Party which is identical to history of Republic has been examined starting from 1923. The level of efficiency of communication within institution in CHP and what total quality philosophy means for them has been examined. This study examines the reason why CHP, which is called "Party that forms a nation" was left out of the assembly in 18 April 1999 elections and also the following developments. These developments have been revealed by people in the party and by people who resigned from the party.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectSiyasi Partiler Toplam Kalite Yönetimien_US
dc.titleSiyasal partilerde kurum içi iletişim ve toplam kalite yönetimi: Cumhuriyet Halk Partisi örneğien_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record