Recent Submissions

 • Türkiye’deki kurumsal banka müşterilerinin internet bankacılığı kullanım eğilimlerini belirleyen başlıca faktörler üzerine amprik bir çalışma 

  Eroğlu, Nadir; Yücel, İzzet Sencer (Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi, 2012)
  Bu çalışmanın amacı, Internet bankacılığının gelişimini incelemek ve ülkemizde yüksek olduğu savunulan kurumsal müşterilerin Internet bankacılığı kullanım eğilimlerini; “güven”, “zaman ve maliyet”, “hizmet çeşitliliği” ...
 • Bir finansal ürün olarak külçe altında vergi istisnası 

  Öztürk, İlhami; Saraç, Osman (Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi, 2011)
  Finansal ürünler üzerindeki vergileme sistemi, bu piyasalardaki çok yönlü gelişimde etki-tepki etkisi yaratmıştır. Altının finansal bir araç olarak kabulü ve ödemeler sisteminde yer almasını takiben farklı bir vergileme ...
 • Türkiye'de kurulan hedge fonlar ve performans analizi uygulaması 

  Rouhollah Hosseini, Seyyed; Çağıl, Gülcan (Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi, 2011)
  Türkiye’de hedge fonlar 2008 sonlarına doğru faaliyete geçmelerine rağmen piyasaların yeterince gelişememesi, hedge fonlara olan talebin yetersiz kalması ve az sayıda yetenekli hedge fon yöneticisinin olması gibi ...
 • Çalışılan departmanın kredi derecelendirmeye etkisi ve Türkiye'de katılım bankaları üzerinde bir araştırması 

  Oktar, Tiğinçe (Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi, 2011)
  Bu çalışma, çalışılan departmanın kredi derecelendirmeye etkisi ve Türkiye katılım bankalarında yapılan uygulamaların açıklamasını amaçlamaktadır. Katılım bankalarında, çalışılan bölüm içerisinde yapılan derecelendirmenin ...
 • Bankacılıkta risk yönetimi: risk matrisi uygulaması 

  Yarız, Ahmet (Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi, 2011)
  Risk matrisi; bir bankanın önemli ve öncelikli faaliyetlerinde maruz kaldığı risk çeşitleri ve seviyeleri ile risk yönetimi uygulamalrı sonucunda azaltılan risk bakiyelerini ölçmektedir. Risk yönetimini bir sistem ...
 • Rekabetçi davranışların sigorta poliçelerinin karlılığı üzerindeki etkisi: Gaziantep kasko sigortası pazarı örneği 

  Akdemir, Erdem (Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi, 2012)
  Sigorta piyasasında bir firmanın sunduğu poliçelerin karlılığı, diğer firmaların davranışlarına bağlı olarak, ters seçimden ve/veya diğer firmaların sunduğu tekliflerden olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Buradan ...
 • Elektronik sigortacılıkta e-imza 

  Çetin, Ayten; Cahide Çitli, Zehra (Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi, 2012)
  İnsanların kullanımına sunulan birçok yeni teknolojik altyapının sergilediği kolaylık ve kullanışlığı gölgeleyebilecek en önemli etkenlerin başında, bilgi ve bilgisayar güvenliği gelmektedir. Elektronik sigortacılık, ...
 • The relationship between financial stability and banking regulations in Turkey (1990-2010) 

  Tiryaki, Göksel (Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi, 2012)
  In this study, it is focused on how and to what extent today’s fundamental banking regulation tools such as capital, liquidity, provisioning and reserve requirements applied by international agencies do influence the ...
 • Ucits, serbest fonlar ve türev ürünler: risk ve sektöre katkıları 

  Gürbüz Kocabalkan, Fulya (Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi, 2011)
  UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directives) sınır ötesine pazarlanabilen fonlardır. Serbest fonlara yatırım yapabilen UCITS fonlar risklerini azaltmak ve yatırım yapmak amacıyla ...