Show simple item record

dc.contributor.authorGüçlü, Sultan
dc.contributor.authorUysal, Meral
dc.date.accessioned2014-07-14T08:48:15Z
dc.date.available2014-07-14T08:48:15Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1300-8889
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/847
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, kırsal kesimde yaşayan kadınlar için geliştirilecek “Halk Sağlığı” konulu bir programın kadınların sağlık risk algılamaları ve sağlıkla ilgili davranışları üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Araştırma grubunu, Kütahya İli Köprüören Köyü Halk Eğitimi Merkezi’ne bağlı kurslara devam eden, 15 yaşından büyük, okuma-yazma bilen kadın kursiyerler oluşturmaktadır. Çalışmada veriler, anket, görüşme ve odak grup çalışmalarıyla toplanmıştır. Kursiyerlere uygulanan odak grup görüşmesi sonrasında analiz edilen verilerin sonuçları ile halk sağlığı konusunda bir eğitim programı hazırlanmıştır. Katılımcılara başlangıçta araştırmacı tarafından hazırlanan halk sağlığı konulu öntest soruları eğitim programından bir hafta önce uygulanmıştır. 20 günlük bir eğitim programının tamamlanmasının ardından katılımcılara eğitim programından bir hafta önce uygulan öntest olarak uygulanan testler on gün sonra sontest olarak tekrar uygulanmıştır. Deneysel araştırma modeli ile kadınların eğitim öncesi giriş davranışları ile eğitim sonrası çıkış davranışları öntest-sontest araştırma modeli ile test edilmiştir. Verilerin analizlerinde güvenilirlik analizleri, frekans, yüzdelik, ortalama, standart sapma, ilişkili grup t testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, 20 gün süren programlı bir eğitim çalışmasının etkili olduğu görülmüştür [t(22)=13,52, p<.01]. Bu eğitim programı, sağlığın yaşamın her kesitinde göz ardı edilemeyecek önemini, özellikle kadın boyutundan ele almıştır. Eğitime katılan bireyler, yalnız kendi bireysel sağlıklarını değil, aile kültürünü ve geleceğini de olumlu yönde etkileyebileceklerdir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.subjectHalk eğitimi, halk sağlığı, sağlık eğitimi
dc.titleKırsal bölgelerde yaşayan kadınlara verilen sağlık eğitimi programının yetişkin eğitimi açısından değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe evaluation of health education program on the adult education of women in rural areas
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR21868
dc.contributor.authorIDTR9330


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record