Show simple item record

dc.contributor.authorGüneş, Gönül
dc.date.accessioned2014-07-14T12:16:37Z
dc.date.available2014-07-14T12:16:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2147-6926
dc.identifier.urihttp://dspace.marmara.edu.tr/handle/18832014/867
dc.description.abstractÇanakkale ilk çağlardan bu yana konum itibarı ile stratejik öneme sahip bir şehir olup, adını I.Dünya Savaşı sırasında tarihe yazdırmıştır. 1 Eylül 1939 yılında Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiyle başlayan ve 1945 yılı sonlarına kadar devam eden II.Dünya Savaşı boyunca askeri üslerin konuşlandığı yer olmuştur. Savaş sadece şehrin nüfus yapısını değil yaşam koşullarını da değiştirmiştir. Savaş boyunca her an savaşa girecekmiş gibi tedbirlerin alınması Çanakkale’nin tarım, ticaret ve sanayisini olumsuz yönde etkilediği gibi, ulaşım, sağlık ve eğitim alanındaki gelişmeleri de durma noktasına getirmiştir. Bu duruma ilk tepki savaş sonrasında çok partili hayata geçilmesiyle beraber halkın CHP’ye oy vermemesiyle kendini göstermiştir. Özellikle CHP’nin hile yaptığı düşünülen 1946 yılı seçimleri, Çanakkale’de DP lehine sonuçlanmıştır. DP’nin Çanakkale’deki başarısı 1960 yılına kadar kesintisiz devam etmiştir. I.Dünya Savaşı’nın dönüm noktası olan bu yerde 1946 seçimleri de dâhil olmak üzere 1960 yılına kadar DP’nin kalesi durumundadır. Demokrat Parti döneminin en önemli iki bakanı Çanakkale’den seçilmişlerdir (Fatın Rüştü Zorlu-Emin Kalafat). Bu şehirde 1945-1960 yılları arasında yapılan seçimlerdeki oy oranları Demokrat Parti’nin aldığı halk desteğini göstermesi ve böyle bir çalışma ilk olması açısından önemlidir. Abstract Çanakkale since the early ages has been strategically important due to her geographic location, renowned in the World War I. World War II started from Germany’s attack to Poland in September 1, 1939 and lasted until the end of 1945 it became the location where the military bases had deployed.War not only affected the city’s population structure but also altered the living conditions. During wartime, precautions were taken as if there was a chance to enter war anytime; such cautions had an adverse affect on Çanakkale’s agriculture, trade and commerce, and industry, and almost halted the advancements on transportation, health and education sectors.The first reaction to this situation after the war, with the transition to the multiparty system, the absence of the people voted for the CHP (People’s Republican Party) has manifested itself. Especially in 1946 elections of which assumed to be deceived by CHP, resulted with Democrat Party’s advantage in Çanakkale. DP (Democrat Party)’s success in Çanakkale was continued until 1960. This location which is the turning point of I. World War, was the stronghold of the elections of 1946 till 1960. The most two important ministers of Democrat Party were elected in Çanakkale. The results of the elections in this city were quite important to reflect the support of the people, relative to Democrat party.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSiyasal Bilimler Dergisien_US
dc.subjectDemokrat Parti, Seçimler, Çanakkaleen_US
dc.subjectDemocrat Party, Elections, Çanakkaleen_US
dc.titleÇanakkale'de demokrat parti döneminde seçimleren_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorID126058


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record