Show simple item record

dc.contributor.advisorMuhittin Serinen_US
dc.contributor.authorDemir, Fehimeen_US
dc.date.accessioned2019-03-18T15:13:35Z
dc.date.available2019-03-18T15:13:35Z
dc.date.issued2004en_US
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0050014.pdfen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/9232
dc.description.abstractKur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin doğru tesbiti için yapılan çalışmalar hat ilmini, o kutsal ibâreleri mânanın kudsiyetine yaraşır şekilde yazma çabası hat sanatını meydana getirmiştir. Hat Sanatı, İslâm medeniyetinde büyük bir kıymet kazanırken yazı âlet ve malzemeleri de ayrı bir sanat kolu olarak gelişmiştir. Bilhassa Osmanlılar döneminde, kâğıt boyama, âhar, mürekkep yapımı, renk bilgisi üstün bir seviye kazanmıştır. Zira âlet ve malzemenin mükemmeliyeti güzel eserler vermenin ön şartıdır. Araştırmamızın konusu olan Gülzâr-ı Savâb, Osmanlı döneminden bugüne bu konuda elimizde bulunan en önemli eserdir. Eser, mukaddime, bir fasıl ve iki babdan oluşmaktadır. Mukaddimede hattın faziletine dair âyet-i kerîme ve hadis-i şeriflerden örnekler verilmekte ve kalemin fazileti için Cenâb-ı Hakk'ın ona kasem buyurmuş olmasının yeterli olduğunu ifâde edilmektedir. Fasılda ilk yazıyı yazana dair rivâyetler, hüsn-i hattın nasıl başladığına dair malumât, bu konudaki hadis-i şerifler, Hz. Ali'nin sözleri, Hz. Osmân'ın yazdırdığı mushaf-ı şerifler, mushafların gönderildiği şehirler gibi birçok konuda mâlûmat ile İbn Mukle, Yâkut Musta'sımî ve talebeleri gibi birçok meşhûr hattatın kısa hâl tercümesi verilmektedir. Osmanlı Dönemi hattatları, Yahyâ-i Rûmî'den başlayarak Ali b.Yahyâ, Şeyh Hamdullah ve talebeleri, Karahisârî ve talebeleri ile IV. Murâd zamanına kadar gelir. Ayrıca Mîr Ali, Mîr İmâd başta olmak üzere birçok ta'lîknüvîstten bahsedilmiştir. Birinci bâbda, hattatlar için çok önemli olan kâğıt terbiye usûlleri, ikinci bâbda, mürekkep ve kalem hakkında çok önemli bilgiler verilmektedir. Ge GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname : Fehime Demir Field : İlâhiyat Programme : İslâm Tarihi ve Sanatları Supervisor : Professor Muhittin Serin Degree Awarded and Date : Master - January 2004 Keywords : Gülzâr-ı Savâb, Turkish Calligraphy Turkish calligraphy urkish calligraphy ABSTRACT Gülzâr-ı Savâb for Turkish Calligraphy Calligraphy developed as a result of efforts to authenhicate the final codice of the Glorious Quran and the Noble Hadith. The art of calligraphy became very important in Islamic civilisation and tools and materials related to the art became a seperate branch of study. The art of dying papers, making ahar ( a recipe of glair and alum) preparing ink, and knowledgeconcerning colour, all reached their peak during The Ottoman period. In order for the calligraphy tobe beatiful, the materials must be excellent. "Gülzâr-ı Savâb" is the most important work to date concerning how to make the tools and materials of calligrapy in the best possible way. The work is made up of an introduction one volume and two chapters. The introduction focuses on the examples in the Quran and the Hadith regarding the virtues of calligraphy. The volume contains the following information. Who wrote the first example of calligrapy according to hearsay, how to begin calligraphy and same hadith concerning it, the saying of Hazret Ali, the copies of Quran written at the command of Hazret Othman etc... K The valuable information contributed by'İbn Mugla, Yaqut Mustasimi and their students have been translated here.. Including, famous Ottoman calligraphers, starting from Yahya-i Rumi, Ali b. Yahya, Şeyh Hamdullah and their students, Karahisari and his students until the time of Murad IV. Regarding the talik style the famous calligrapher Mir Imad is also included. The first chapter is mainly concerned with the methods of making paper, whereas the second chapter focuses on the important details surrounding the pen and ink.erim'in ve hadis-i şeriflerin doğru tesbiti için yapılan çalışmalar hat ilmini, o kutsal ibâreleri mânanın kudsiyetine yaraşır şekilde yazma çabası hat sanatını meydana getirmiştir. Hat Sanatı, İslâm medeniyetinde büyük bir kıymet kazanırken yazı âlet ve malzemeleri de ayrı bir sanat kolu olarak gelişmiştir. Bilhassa Osmanlılar döneminde, kâğıt boyama, âhar, mürekkep yapımı, renk bilgisi üstün bir seviye kazanmıştır. Zira âlet ve malzemenin mükemmeliyeti güzel eserler vermenin ön şartıdır.Araştırmamızın konusu olan Gülzâr-ı Savâb, Osmanlı döneminden bugüne bu konuda elimizde bulunan en önemli eserdir. Eser, mukaddime, bir fasıl ve iki babdan mektedir. Fasılda ilk yazıyı yazana dair rivâyetler, hüsn-i hattın nasıl başladığına dair malumât, bu konudakien_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.subjectTürk Sanatı Hat Sanatıen_US
dc.titleTürk hat sanatı için kaynak Gülzarı-ı Savab: inceleme metin çevirisien_US
dc.typeYüksek Lisansen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record