Makale Koleksiyonu

Bu Koleksiyon için kalıcı URI:

Gözat

Son Gönderim

Gösteriliyor 1 - 5 of 12
 • Öge
  Acele kamulaştırma
  ( 2013) ARSLANOĞLU, Mehmet ; TR54906
  Acele Kamulaştırma, Kamulaştırma Kanunun 27. maddesinde düzenlenen ve belirli koşulların varlığında kullanılan olağanüstü kamulaştırma usulüdür. Acele Kamulaştırmanın yapılabileceği hallerin arasında bulunan, Aceleliğine Bakanlar Kurulu’nun vermiş haller, objektif esaslara dayalı olmaması nedeniyle üzerinde ciddi tartışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, Danış- tay’ın yaklaşımıyla birlikte Aceleliğine Bakanlar Kurulu’nun karar verdiği hallere açıklık getirilmeye çalışılacaktır.
 • Öge
  Yükseköğretim kurumlarında görev yapan personelin çekilmiş sayılması
  ( 2013) GÖÇGÜN, Muhammed ; TR174273
  Çekilmiş sayılma, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunlarda ve “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği”nde düzenlenmiştir. Bununla birlikte, çekilmiş sayılmanın yükseköğretim kurumlarında çalışan personele uygulanırken esas alınacak hukuki metnin ne olduğu ve disiplin cezası olarak uygulanıp uygulanamayacağı ise tartışmalıdır. Bu tartışma suç ve cezalarda kanunilik ilkesinin disiplin hukukunda uygulanabilirliğiyle de yakından alakalıdır. Bu soruna ilişkin gerek yargı organları gerekse de doktrin tarafından savunulan farklı görüşler bulunmaktadır.
 • Öge
  Acele kamulaştırma
  ( 2013) ARSLANOĞLU, Mehmet ; TR54906
  Acele Kamulaştırma, Kamulaştırma Kanunun 27. maddesinde düzenlenen ve belirli koşulların varlığında kullanılan olağanüstü kamulaştırma usulüdür. Acele Kamulaştırmanın yapılabileceği hallerin arasında bulunan, Aceleliğine Bakanlar Kurulu’nun vermiş haller, objektif esaslara dayalı olmaması nedeniyle üzerinde ciddi tartışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, Danış- tay’ın yaklaşımıyla birlikte Aceleliğine Bakanlar Kurulu’nun karar verdiği hallere açıklık getirilmeye çalışılacaktır.
 • Öge
  Yükseköğretim kurumlarında görev yapan personelin çekilmiş sayılması
  ( 2013) GÖÇGÜN, Muhammed ; TR174273
  Çekilmiş sayılma, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunlarda ve “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği”nde düzenlenmiştir. Bununla birlikte, çekilmiş sayılmanın yükseköğretim kurumlarında çalışan personele uygulanırken esas alınacak hukuki metnin ne olduğu ve disiplin cezası olarak uygulanıp uygulanamayacağı ise tartışmalıdır. Bu tartışma suç ve cezalarda kanunilik ilkesinin disiplin hukukunda uygulanabilirliğiyle de yakından alakalıdır. Bu soruna ilişkin gerek yargı organları gerekse de doktrin tarafından savunulan farklı görüşler bulunmaktadır
 • Öge
  2547 Sayılı Kanun’un 35’inci maddesi kapsamında alınan taahhüt ve kefalet senetleri üzerine bir inceleme
  ( 2015) Çakır, Hüseyin Melih ; TR173601
  2547 Sayılı Yüksek.ğretim Kanunu’nun 35’inci maddesi uyarınca, araştırma g.revlisi kadroları, yüksek lisans veya doktora .alışması yapmak üzere bir başka üniversiteye tahsis edilebilmektedir. Gelişmekte olan üniversiteler bu sayede, ihtiya. duydukları .ğretim elemanlarını yetiştirebilmektedirler. Araştırma g.revlileri, bu kadro tahsisi yapılmadan .nce, taahhütname ve kefalet senedi imzalamaktadırlar. Bu senetler, araştırma g.revlilerinin g.revlendirilmesinin sonucu olan mecburi hizmet yükümlülüğünü güvence altına almayı ama.lamaktadır. Bu ama. doğrultusunda taahhütnamelerde, ağır denilebilecek şartlara yer verilmektedir. Bu taahhütnamelere aykırılık halinde ise, araştırma g.revlileri taahhütnamede yer alan ağır yükümlülüklerle karşı karşıya kalmaktadır. İşte bu .alışmada, araştırma g.revlilerinin kadrolarının tahsis edilebilmesinin .n koşulu olan taahhütnamelerin hukuki niteliği üzerinde durulacak; bu doğrultuda, taahhütname alınmasının ge.erliliği, taahhütnamelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların ortaya .ıkma ihtimalleri ve uyuşmazlıkların ..zümünde g.revli yargı yeri üzerinde durulmuştur.