Makale Koleksiyonu

Bu Koleksiyon için kalıcı URI:

Gözat

Son Gönderim

Gösteriliyor 1 - 5 of 5
 • Öge
  Çağdaş iktisadi düşünce okullarında teorik yaklaşım
  (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999-06) Arıcan, Erişah ; tr6978 ; Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölümü, Bankacılık Anabilim Dalı
 • Öge
  Yeni bir para politikası aracı olarak faiz koridoru: Türkiye’de para politikası kurulu faiz kararlarının enflasyon üzerindeki etkisi
  ( 2015) TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ, Başak ; ALKAN, Ufuk ; DAĞIDIR, Canan ; TR57377 ; TR172828 ; TR173511
  Çalışmada, makroekonomik ve finansal değişkenlerde görülen belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve sermaye hareketlerinin bu değişkenler üzerindeki etkisinin en alt düzeye indirilmesini amaçlayan faiz koridoru uygulaması incelenmiştir. 2010 yılı itibariyle Türkiye’de etkin olarak kullanılmaya başlayan faiz koridoru sistemi ile enflasyon arasındaki ilişki Ocak 2003- Aralık 2014 dönemi aylık verileri kullanılarak, Carrion-i Silvestre (2009) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi ve Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme analizi uygulanarak araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; Para Politikası Kurulu’nun (PPK) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödünç alma ve verme faiz oranları ile ilgili kararlarının enflasyon üzerinde etkili olduğu ve enflasyonun belirleyicisi bir para politikası aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hata düzeltme modelinde, uzun dönemde birlikte hareket eden seriler arasında kısa dönemde meydana gelen sapmaların ortadan kalktığı ve serilerin tekrar uzun dönemde denge değerlerine yakınsadığı ve bu durumun yapılan uzun dönem analizlerin güvenilirliğine kanıt oluşturduğu gözlemlenmiştir.
 • Öge
  Türkiye’de büyük ölçekli bankalar açısından münferit ve sistemik risklerin analizi
  ( 2015) TUNAY, Batu ; TR174577
  Bu çalışma Türkiye’de faaliyet gösteren büyük ölçekli ticari bankaların münferit ve sistemik risklerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. 2003-2013 dönemini kapsayan yıllık verilerle doğrusal panel veri analizleri yapılmıştır. Ulaşılan bulgular, sermaye yeterliliği, kaldıraç oranı ve büyüklük gibi değişkenlerin münferit riski açıkladıklarını göstermektedir. Sistemik risk ise, mevduat ve kredilerin toplam aktiflere oranından, faiz dışı gelirlerden, bankaların örgüt yapısından etkilenmektedir. Ayrıca büyüklükle ilişkilendirilen sermaye yeterliliği ve faiz dışı gelirlerin de sistemik risk üzerinde etkili oldukları gözlemlenmiştir. Genel olarak sistemde faaliyet gösteren büyük bankaların münferit risk unsurları ile sistemik risk unsurlarının bazıları ortaktır.
 • Öge
  Ricardocu denklik teoremi ve teorilerde kamu açıklarına ilişkin yaklaşımlar Türkiye ekonomisine ilişkin bir uygulama
  (İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2005) Arıcan, Erişah ; TR6978
  Bu çalışmada kamu açıklarına ilişkin teorik yaklaşımlar açıklandıktan sonra Ricardo Denklik Teoremi, Türk ekonomisine amprik olarak test edilerek sonuçları tartışılacaktır.
 • Öge
  Türkiye'de çıpa uygulamaları ve sonuçları 1990-2004 dönemi
  (İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2005) Arıcan, Erişah ; TR6978
  Bu çalışmada genel anlamda çıpaların teorik altyapısı incelenmiş ve 1990'lı yıllardan itibaren TCMB'nın uyguladığı çıpalar ve sonuçları dönemsel olarak analiz edilmiştir.