Makale Koleksiyonu

Bu Koleksiyon için kalıcı URI:

Gözat

Son Gönderim

Gösteriliyor 1 - 5 of 132
 • Öge
  Coso Erm 2017 çerçevesinde kurumsal risk yönetiminde iç denetimin rolü
  ( 2019) Can, Esin Nesrin ; Çetin, Cem ; https://orcid.org/0000-0001-7944-3530 ; Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü
  Organizasyonların amaçlarına ulaşmalarında etkisi yüksek olan riskin yönetimi, zaman içinde “kurumsal risk yönetimi (KRY)” anlayışına dönüşmüştür. COSO’nun, 2004 Risk Çerçevesini revize ederek 2017’de “Strateji ve Performansla Entegre Şekilde-Kurumsal Risk Yönetimi” modeline geçmesi bu bağlamda önemli bir adımdır. Proaktif bir risk bakışı öngören yeni model, iç denetime önemli misyonlar yüklemektedir. Güvence vermenin yanı sıra özellikle dönüşüm sürecinde danışmanlık yapması beklenen süreçte iç denetçi, pozisyonuna ve standartlara uygun bir şekilde faaliyet göstermelidir. Bu bağlamda iç denetçilerin, KRY’nin kuruluşunda uyumlaştırma, tanıtım, eğitim, yönetim koçluğu vb. faaliyetleri gerçekleştirebilirler. Ancak iç denetçilerin; risk iştahı belirleme, yönetim adına risk yanıtlarını uygulama ya da sorumluluğu üstlenme gibi icraî nitelikli davranışlardan kaçınmaları gerekmektedir. KRY’nin yerleştiği organizasyonlarda ise, iç denetçiler güvence verme faaliyetine ağırlık vermelidirler.
 • Öge
  Uyarlamak mı? Uyumlanmak mı? : ”Tersyüz -Adaptation”
  ( 2004) Kırel, Serpil ; https://orcid.org/0000-0003-1768-4835 ; Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü
 • Öge
  Seyircisiyle buluşmaya çalışan son dönem Türk sineması’nın iyi örneklerden biri: Yengeç Sepeti
  ( 1994) Kırel, Serpil ; https://orcid.org/0000-0003-1768-4835 ; Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü
 • Öge
  Seyirci ve film üretim ilişkisinde yeni yaklaşımlar kitlesel fonlama uygulamaları ve Türkiye’deki deneyimler
  ( 2016) Kırel, Serpil ; Aktaş, Seda ; https://orcid.org/0000-0003-1768-4835 ; Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü
  Charles Ackland, film izlemenin bir dizi sosyal davranış, hareket ve duygu içeren bir eylem olması dolayısıyla, dijital sinema ile gelen değişimin, yalnızca dijital projeksiyonların sinemaya yerleştirilmesi, filmlerin üretim ve dağıtım aşamalarındaki değişim değil, sinemaya gitme ve film izleme alışkanlıklarındaki farklılıkları da içerdiğini belirtmektedir. Jeff Howe tarafından "sosyal bir devrim" olarak tanımlanan "kitle kaynak" (crowdsourcing) uygulamalarının bir türü olan "kitlesel fonlama" (crowdfunding) uygulamaları, çalışmada dünya ve Türkiye örnekleri üzerinden incelenmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye'de film üreticileri için alternatif bir finansman kaynağı olan kitlesel fonlamanın, elde edilen fon miktarları ve üreten tüketici bağlamında değerlendirilen destekçi sayılarına ilişkin güncel verileri sunmaktır. Bu yönüyle çalışma, daha sonraki çalışmalar için katkı sağlayacağı var sayılan betimleyici bir özellik taşımaktadır. Çalışmanın sonucunda kitlesel fonlamanın Türkiye'ye özgü sonuçlarına dair ulaşılan veriler yorumlanarak, kitlesel fonlama kampanyalarının Türkiye'de film alanındaki genel işleyişine dair değerlendirmeler yapılmaktadır.
 • Öge
  Sessiz ve sesli sinemanın ilk yıllarında güldürü
  ( 1999) Kırel, Serpil ; https://orcid.org/0000-0003-1768-4835 ; Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü