Uluslararası hukukta azınlıkların korunmasına ilişkin kurallar çerçevesinde Batı Trakya Türkleri’nin durumunun değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok
Tarih
2004
Yazarlar
Korkmaz, Özlem
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
In international law minorities have the right to save and develop their existing and cultural identity. The protection of a minority is the legal and in fact protection of an ethnic group or persons, who are part of this group and are separated from the majority because of their specific characteristics and are therefore a minority. The protection of a minority is the basis for stability, democratic safety and peace in a country. The ethnic identity of the minority in Western Thrace has to be protected by Greece, as decided at the Lausanne-Convention and many other international agreements and documents, where Greece participates. The ethnic identity and the religious, linguistic, cultural and educational rights of this minority are still not recognised or oppressed by Greece. This infringement of minority rights has to be solved by poltical and legal actions. Uluslararası hukukta azınlıklar, varlıklarını ve kültürel kimliklerini koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Azınlıkların korunması, belli özellikleri ile çoğunluktan ayrılan ve bu özellikleri nedeniyle azınlık durumunda bulunan kişi gruplarının veya bu gruplara mensup olan kişilerin hukuken ve fiilen korunmasıdır. Ulusal azınlıkların korunması; bir ülkede, istikrarın, demokratik güvenliğin ve barışın temel unsurudur. Batı Trakya Türk Azınlığı, başta Lozan Antlaşması olmak üzere Yunanistan'ın taraf olduğu birçok uluslararası belge ve antlaşmaya göre, etnik kimliği Yunan Devleti tarafından korunması gereken bir azınlıktır. Azınlığın gerek etnik kimliği gerekse dinsel, dilsel, kültürel ve eğitsel hakları halen Yunan Devleti'nce tanınmamakta veya baskı altında tutulmaktadır. Azınlık hakları açısından devam eden bu ihlallerin giderilmesine yönelik olarak, siyasi yönden olduğu kadar hukuki yönden de çaba göstermek gerekmektedir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Uluslararası Hukuk, Azınlıklar
Alıntı
Koleksiyonlar