The impact of short term foreign portfolio investments on liquidity and efficiency in ise

Küçük Resim Yok
Tarih
2007
Yazarlar
Türkmen, Tuğba
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
ÖZETKISA VADELİ YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARININ IMKB’DE ETKİN PİYASA KAVRAMI OLUŞUMU VE LİKİDİTE ÜZERİNE ETKİSİ1980’lerden bugüne dünyadaki finansal dengeler büyük oranda değişime uğramıştır. Uluslararası sermaye hareketlerinin liberalleşmesi, bilişim teknolojisindeki ilerlemeler ve sermaye hareketini kısıtlayıcı şartların kaldırılması gibi birçok etken bu değişime neden olmuştur. Bunun sonucu olarak da global sermaye akışı ve uluslararası finansal entegrasyon artmıştır. Bu çalışma teorik ve ampirik olarak kısa vadeli yabancı hisse senedi portföy yatırımlarının sermaye piyasalarının gelişimi ve borsada etkin piyasa kavramının oluşması üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır. Araştırma sonucunda, yabancı portföy yatırımlarının IMKB 100 endeks getirilerinde, borsa işlem hacmi, sözleşme adedi, işlem değeri/GSMH ve piyasa değeri/GSMH gibi değerler üzerinde belirleyici etkisi olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca çalışma sonucunda devlet iç borçlanma senetleri faiz oranlarının ve petrol varil fiyatlarının kısa vadeli yabancı portföy yatırımlarının hareketinde önemli bir etken olduğu tespit edilmiştir. ABSTRACTTHE IMPACT OF SHORT TERM FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENTS ON LIQUIDITY AND EFFICIENCY IN ISEThe financial environment has changed significantly since the beginning of the 1980s. Several factors; including the liberalization of international capital movements, financial deregulation and advances in information technology, have contributed to this change. The result is an increase in cross-border capital flows and international financial integration. This thesis theoretically and empirically investigates the effect of short term portfolio equity investments on stock market development indicators. Among the indicators it was identified, portfolio equity flows have predictive power over value traded/GDP, MCAP/GDP, trading volume, number of contracts traded and IMKB 100 index returns. Also DIBS and crude oil prices have predictive power over short term portfolio flows.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Muhasebe, Finans, Cari İşlemler Dengesi, Likidite
Alıntı
Koleksiyonlar