Anadolu'da milli ordunun ilk zaferi:İsmet Bey'in kumandası altındaki küçük milli ordu İnönü'nde Yunan kuvvetlerini ve Edhem hainini nasıl mağlup etmişti?

Küçük Resim
Tarih
1338-01-20
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Köşe yazısında İsmet Bey'in I. İnönü zaferi hakkında bilgi verlirken Çerkes Ethem'den menfi ifadelerle söz edilmekte; son kısmında ise Mustafa Kemal Paşa'nın İsmet Bey'e gönderdiği "tebrik-nâme" metni nakledilmektedir.
Açıklama
Taha Toros Arşivi, Dosya Adı: Milli Mücadele
Anahtar kelimeler
Türkiye, Tarih, Kurtuluş Savaşı, 1918-1923, İnönü, İsmet, 1884-1973, Atatürk, Mustafa Kemal, 1881-1938, Devlet Adamları, Türk, Çerkez Ethem, 1883?-1949?, Turkey, History, Revolution, 1918-1923, Statesmen, Turkish
Alıntı
Koleksiyonlar