Fenn-i hitan

Küçük Resim Yok
Tarih
1914
Yazarlar
[Nur], Rıza (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de muallim muavini ve Gülhane Seririyat Hastahanesi Heyet-i Talimiyesi’nden operatör Kolağası)
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Açıklama
Bu Eser-İ Naçiz Hakpa-Yı Meali İhtiva-Yı Şahaneye Arz Takdim Olundukda Lutfen Mazhar-I Takdir-İ Âli Buyurulmuş Ve Tab Ve Neşri Hakkında İrade-İ Mekar-İ Mümatade-İ Hazret-İ Hilafetpenahi Şeref-Sadır Olmuşdur. Hıtan’ın Şer’i, Tıbbî, Cerrahî, İçtimaî, Tarihî Ve İlm-İ Ahval-İ Akvama Dair Bütün Mebahisini Camidir. Rider Ve Dayka Paşalar Hazeratının Takdir Ve Tensibleri Üzerine Gülhane Seririyatı Emraz-I Hariciye Muallimi Miralay Profesör Wittinigh Bey Tarafından Almanca’ya Tercüme Olunmuşdur. Mekteb-İ Tıbbiye-İ Şahane’de Müteşekkil Tedkik-İ Müellefat Komisyonunun Takdiri Ve Maarif Nezâret-İ Celilesi’nin Fi 2 Mayıs Sene 321 Tarihli Ve 94/1243 Numaralı Ruhsatnamesini Haizdir. Ön Cild Bezemeli Ve Eser Adı Yazılı, Arka Cild Bezemelidir. Eserin İç Kapağında "Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi"Mührü Vardır.
Anahtar kelimeler
Tıp -- Cerrahi Sünnet Olma / Hitan
Alıntı