Slip cast cam infiltre zirconia tekniği ile hazırlanan üç üyeli maksiller posterior bölge tam porselen restorasyonlarının ve alt yapılarının mukavemetlerinin in vitro olarak değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok
Tarih
2005
Yazarlar
Kışlaoğlu, Çağdaş
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Özet
ÖZETPosterior bölgedeki restorasyonlar için uzun seneler metal destekli porselen sistemleri kullanılmıştır Metal destekli sistemlerin bazı dezavantajlarından dolayı, posterior bölgede de metal desteği olmayan sistemlerin arayışına geçilmiştir. VITA firmasının geliştirmiş olduğu In-Ceram Zirconia sistemi ile posterior bölgede köprü restorasyonları yapılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; Slip Cast Cam İnfiltre Zirconia tekniği ile hazırlanan ve iki farklı siman ile simante edilen üç üyeli maksiller posterior bölge tam porselen restorasyonlarının ve alt yapılarının mukavemetlerinin in vitro olarak değerlendirilmesidir.İnsanlardan yeni çekilmiş maksiller küçük azı ve büyük azı dişleri kullanılarak maksiler 2.premolar diş eksikliğini taklit eden 32 adet model hazırlandı. Daha sonra diş preparasyonları ucu 1,2mm olan chamfer frez ile marjinde 1.2mm'lik chamfer bitiş sınırlı basamak, oklüzal olarak 2mm'lik indirgeme yapıldı. Hazırlanan preparasyonlardan alçı model elde edildi ve In-Ceram Zirconia sistemi kullanılarak 32 adet 3 üyeli köprü alt yapısı elde edildi. Alt yapı kalınlığı oklüzal bölgede 1mm, restorasyonun duvarında 0.7mm olacak şekilde ayarlandı. Alt yapıların konnektör kalınlıkları 3.5*3.5cm olacak şekilde ve köşeleri yuvarlak hatlı olacak şekilde hazırlandı. Bu aşamada restorasyonlar iki guruba ayrıldı. 1. gurup In-Ceram Zirconia alt yapı halinde bırakıldı, 16 adet alt yapıdan oluştu. 2. Gurupta ise 16 adet alt yapının üzerine porselen pişirildi. Hazırlanan iki guruptaki restorasyonlar dişlere rezin siman ve cam iyonomer siman ile toplam sekizer üyeden oluşan 4 gurup halinde simante edildi. Örnekler; 36 saat süreyle 37ºC'lik distile suda saklandıktan sonra 500 siklusluk ısı çevirim işlemine tabi tutuldu. Örneklere yaklaşma hızı 1.mm/dak olan üniversal test cihazında köprü gövdesinin oklüzal yüzünden destek dişlerin uzun aksına 0° yükleme yönü ile kırılana kadar yük uygulandı. Kırıldığı andaki kuvvet değerleri kayıt edildi. Araştırma sonucunda posterior bölgede kullanılacak In-Ceram Zirconia sisteminin fizyolojik çiğneme kuvvetlerine karşı dayanıklı olacağı sonucuna varılmıştır.2. SUMMARYTHE FRACTURE STRENGTH OF MAXILLARY THREE UNIT POSTERIOR ALL PORCELAIN RESTORATIONS AND SUB STRUCTURES MADE WITH THE SLIP CAST GLASS INFILTRATION ZİRCONİA TECHNIQUE: AN IN-VITRO STUDY Inorder to restore posterior teeth metal reinforced porcelain restorations have been used for decades. Due to increasing interest in aesthetics and concerns about allergic reactions to certain alloys, patients and dentists have come to prefer metal-free, all-porcelain restorations. İt is possible to make three unit fixed partial dentures in the posterior region with the In-Ceram Zirconia System that VITA developed. Because this system is a slightly new system more research has to be done. The aim of this study was to evaluate the fracture strength of maxillary three unit posterior all porcelain restorations and sub structures cemented with two different cements made with the In-Ceram Zirconia System.Thirty two models were prepared from extracted human teeth to replace a maxillary second premolar by using a first premolar and first molar as an abutment. The tooth preperations were done by a chamfer burr with a cutting tip diameter of 1.2mm. A 1.2mm chamfer finish line with a 2mm occlusal reduction was made. After the preperations were made an impression was taken and a hard model with dies were made. Thirty two In-Ceram Zirconia substructures were prepared on the models. 16 of these substructures were veneered with porcelain. At this stage each group was divided in to two which were cemented with glass ionomer cement and resin cement. This study showed that three unit bridge works done with the In-Ceram Zirconia system can be done in the posterior region.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Protetik Diş Tedavisi
Alıntı
Koleksiyonlar