Akreditif uygulamalarında tarafların karşılaştıkları riskler ve bir banka uygulaması

Küçük Resim Yok
Tarih
2019
Yazarlar
Taşdemir, Özgün Diba
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Akreditif uluslararası ticarette başta birbirlerini tanımayan ülke ve firmalar tarafından olmak üzere sıklıkla tercih edilen bir ödeme şeklidir. Akreditif dönülemez nitelikli olduğundan ve taraflar bankalar aracılığıyla güvence altına alındığından diğer ödeme şekillerine göre güvenlidir. Akreditif işlemleri Milletlerarası Ticaret Odası tarafından yayınlanan mevzuat uyarınca yürütülmektedir ve bu kurallar belli bir kanuna dayalı olmamakla birlikte yeknesaklık sağlanması amacıyla oluşturulmuş kurallar bütünüdür. Akreditif bankalar tarafından güvence altına alınması anlamına gelse de akreditif küşat metni ve küşat metnine bağlı belgelerde rezerv oluşması durumunda rezervlerin amir bankaya bildirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada akreditifin ve akreditifin işleyişi, olası rezervlerin önlenmesi, tespit edilen rezervlerin dış ticarete etkileri ve riskleri incelenmiştir.--------------------Letter of credit is a frequently preferred form of payment in international trade, especially by countries and companies that do not know each other. Since the letter of credit is irrevocable and the parties are secured through banks, it is secure in terms of other forms of payment. Letter of credit transactions are carried out in accordance with the legislation published by the International Chamber of Commerce and these rules established for the purpose of ensuring uniformity are not based on a certain law. Although the letter of credit means that it is secured by the banks, in case of occurrence of a discrepancy in the letter of credit opening and the documents linked to it, the relevant discrepancy must be notified to the opening bank. The letter of credit and its functioning, prevention of possible discrepancies, effects and risks of defined discrepancies on foreign trade are examined in this study.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Finance, Maliye, Banks and banking, Bankalar ve bankacılık
Alıntı
Koleksiyonlar