[İsmail Bedii Bey'in sicil kayıtları ve memuriyet hayatına dair belgeler]

Küçük Resim
Tarih
9999
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Açıklama
Taha Toros Arşivi, Dosya No: 168/C-Silahtar İsmail Bedii Bey
Anahtar kelimeler
Yener, İsmail Bedii (Silahtarzade İsmail Bedii), 1894-?, Türk Askeri, Sicil Kaydı, Turkish Military, Registration Record
Alıntı
Koleksiyonlar