Umumî ve âli Amerika terbiye usulleri = Methodes Americaines d'education generale et technique

Küçük Resim Yok
Tarih
1926
Yazarlar
Buyse, Ömer
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Maarif Vekâleti
Özet
Açıklama
Methodes Americaines D'education Generale Et Technique Unvanlı Kitabın Üçüncü Tab’ının Bazı Haşiyeler İlavesiyle Tam Tercümesidir. Belçika Akademiya-Yı Kralisî Tarafından Tetevvüc Olunmuşdur. Ulum-I Ahlakiye Ve Siyasiye Rütbesiyle Mükafatlanmışdır. Fransa Ticaret Ve Sanayi Nezâreti’nin Bir “Sös Kripon”Uyla Tebcil Olunmuşdur. Eserde "Yüksek İktisat Ve Ticaret Mektebi Kütüphanesi" Mührü Vardır.
Anahtar kelimeler
Eğitim--Amerika
Alıntı