Başkortostan sineması

Küçük Resim Yok
Tarih
2001
Yazarlar
Aetbaeva, Feride
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
ÖZETBaşkortostan, Rusya Federasyonu'na dahil 16 özerk cumhuriyetlerden biridir. Çalışmamızda farklı kaynaklara dayanarak bu cumhuriyetin kültürel, ekonomik ve politik durumu tanıtıldı.Sanatların yedincisi olarak nitelendirilen sinema sanatının oluşumu, Başkortostan'da 1990 yıllarına denk geldi. Sovyetler Birliği'nin dağılımıyla devlet tekelinde olan kuruluşların özelleştirilmesinin başlamasıyla sinema stüdyosu kuruldu. Bu etkinlikte yönetmen A.G.Abdrazakov başta olmak üzere birçok Başkort aydınları yer aldı. Sinema, 18. yüzyılın hayallerinden oluşarak bilim dalı şeklinde gelişmiş; günümüzde bilgi ve kültür kaynağı, kitle iletişim aracı, farklı kıtaların arasında kültür köprüsü olmuştur.Başkortostan, sanat, eğitim ve bilim dalında 70 yıldır Moskova'ya bağlı olarak gelişmiştir. Sinema da dahil olmak üzere Moskova'nın verdiği yönergelere göre yürütüldü. Ancak 1990'da elde edilen özerklikle birlikte ülke birçok avantajlar elde etmiştir.Bu dönemde kurulan sinema stüdyosu da bu yenilikten yararlanarak yeni düşünceleri içeren, eski Sovyet filmleri gibi belli bir ideolojiye bağlı olmayan filmler üretmeye başladı.Bunların birisi, 2000 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Türk Dünyası Sinema Günleri'nde gösterime sunulmuş ve seyirciler tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Bunun haricinde Başkortostan Sinema Stüdyosu, 40'dan fazla belgesel, artistik, oyun, tele-oyun, tele-konser gibi sinema türlerinde film yapmıştır.Stüdyonun kadrosunu oluşturan genç sinema uzmanlarının beyaz perdeye aldığı filmler daha yeni gösterime sunularak, sinema eleştirmenleri tarafından değerlendirilmeye başladı.Filmlerde işlenen konular, başlıca, şunlardır: Sovyet Birliği'nin yıkılmasıyla meydana gelen politik, toplumsal ve ekonomik krizler, bunların birey üzerindeki etkisi, bunalım, arayış ve yıkılmalar. Bundan başka Başkortostan tarihindeki karanlık sayfalar da araştırılmakta, yeni yaklaşımlar ve doğrular beyaz perdede seyirciye sunulmaktadır. Güncel konuları işleyerek problemleri çözmede yardımcı olmak isteyen film yapımcıları, gerçekçi filmler yapmakta.ABSTRACTBashkortostan, one of sixteen sovereign republics in the Russian Federation. In this degree work have the information on cultural, economic and political life of republic.The cinema is seventh art among others as theatre, painting and so on. Development of cinematography in Bashkortostan coincides with the beginning of 1990 years. After disorder of Soviet Union began the privatization of official esteblishments. The film studio "Bashkortostan" was created in this period. Director A.G.Abdrazakov was the leader in this project. Outstanding figures of art and culture of Bashkortostan as played the big role in this undertaking.The cinematography was born in 18-th century and developed as branch of a science. Scientists searched for a key of "movement" and dreamed to recreate it. Today cinema - a source of the information and culture. The cinematography is a network which connects different continents in a single whole.Art, education and a science of republic developed under influence of the centre (Moscow) for seventy years. The Soviet ideology was felt also at cinema.In 1990 year the Republic Bashkortostan became sovereign. This status has positively effected on life of republic.The film Studio was created during changes of 1990 years. Today in studio are removed the movies, which not included an ideology or distatorship.In 2000 year in Istanbul was submitted one of films of a studio "Bashkortostan"on a film festival of Turkic peoples. Viewers like the film " The Rainbow Above My Village " made by the young director Bulat Yusupov.For this short time in a studio "Bashkortostan" taken off a lot off documentary and feature films, tele-plays, tele-concerts etc. Young directors, editors - script writers, operators and film-critics work in amicability. The basic themes of films of studio such: disorder of Soviet Union; political, economic and an economic crisis in the country; influence of these negative events on the person, depression, emotional crisis and search of self . Except for it in these new movies anew quicken the forgotten pages and themes from a history of republic. Young directors really approach today's problems and believe that they will assist people in this heavy period.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Sinema
Alıntı
Koleksiyonlar