Stratejik yönetim aracı olarak dengelenmiş hedefler tablosu (balanced scorecard) ve farklı sektörlerde uygulamalar

Küçük Resim Yok
Tarih
2004
Yazarlar
Ordu, Güllü
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Bu tez çalışmasında stratejik yönetim aracı olan Balanced Scorecard hakkında detaylı literatür taraması yapılmış, sistemin ülkemizde ki işletmelerde hangi amaçla ve nasıl uygulandığı konularında araştırmalar yapılmıştır. Araştırma, seramik sağlık gereçleri alanında faaliyet gösteren bir işletme, bankacılık alanında Garanti Bankası, elektrik/elektronik alanında faaliyet gösteren Siemens A.Ş. gibi üç farklı alanda faaliyet gösteren işletmelerde, örnek olay analizine dayanılarak yapılmıştır. İşletmelerde misyon ve stratejinin anlaşılabilir performans ölçümleri şekline dönüştürülerek ifade edilmesini ve böylece stratejik ölçüm ve yönetim sistemi için gereken çerçevenin oluşmasını sağlayan Balanced Scorecard sisteminin, işletmelerde tercih edilme nedenleri, sistemin tamamen ölçülere dayanması ve birden çok gösterge ile objektif sonuçlara ulaşılmasıdır. Balanced Scorecard sistemi ile işletmeler hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan adımları önceden görebilmekte ve böylece finansal, müşteri, şirket içi işlemler ve öğrenme ve gelişme boyutları açısından ölçümler yapabilmektedirler. Günümüzün rekabet ortamında balanced scorecard, işletmelere uzun dönemli hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için olanak sağlayan bir yönetim aracı olması nedeniyle artık ülkemizdeki işletmeler tarafından kullanımının zamanla artacağı açıktır.In this thesis, detailed literature surveys were performed about Balanced Scorecard, which is a strategic management tool and examinations were made as to how and for what purpose the organizations in our country use it. The research was based on sample event analysis in three organizations involved in different areas, organizations being: one involved in ceramic sanitary equipment, Garanti Bankası in the field of banking, and Siemens A.Ş. involved in electricity/electronic.The reason for preferring the Balanced Scorecard system, which enables the missions and strategies to be expressed in terms of comprehensible performance measurements and thus a framework required for management to be created, is that it completely depends on measures and it draws objective conclusions with many indicators. By Balanced Scorecard system, the organizations are able to see in advance the steps that they have to take in order to fulfill their aims and thus to make measurements in terms of financial, customer-related, internal transactions, and dimensions of learning and developing.As Balanced Scorecard is a management tool enabling the organizations to fulfill their long-term aims within the competitive environment of our age, it is clear that it will be used more and more by the organizations in our country.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Stratejik Yönetim
Alıntı
Koleksiyonlar