Ana mektebleri hıfzıssıhhası

Küçük Resim Yok
Tarih
1914
Yazarlar
[Geyangil], Ebu'l-Muhsin Kemâl
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Maarif-İ Umumiye Nezâreti
Özet
Açıklama
Eserde "İstanbul Eğitim Enstitüsü Kitaplığı" Ve "Konya Erkek Muallim Mektebi [Kütübhanesi]" Mühürleri Vardır.
Anahtar kelimeler
Ana Okulu Öğretmenleri Rehberi Ana Okulllarının Binası Ana Okulu Öğrencilerinin Eğitimi Ve Bakımı
Alıntı