Glycemic control and related factors in type II diabetes patients in three different hospital outpatient clinics in Istanbul | İstanbul i̇linde çeşi̇tli̇ saǧlik kuruluşlarinda ayaktan i̇zlenen ti̇p II di̇yabeti̇k hastalarda gli̇semi̇k kontrolün ve etki̇leyen faktörleri̇n deǧerlendi̇ri̇lmesi̇

Küçük Resim Yok
Tarih
2010
Yazarlar
Topuzoǧlu, A.
Önsüz, M.F.
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı