Rehber-i ümran-ı vatan ve sebçerağ-ı rah-ı medeniyet

Küçük Resim Yok
Tarih
1913
Yazarlar
Hulusi (Darülfünun-ı Osmani tabiiyyat şubesinde ilm-i hayvanat muallimi, doktor kaymakam)
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı