Perakende sektöründe elektronik ticaret ve lojistik ilişkisi üzerine bir uygulama

Küçük Resim Yok
Tarih
2017
Yazarlar
Mandal, Yasin
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
ÖZETTeknolojik ilerlemeler ve internetin ticari hayatta kullanılmaya başlanması modern perakendeciliğin gelişimini etkilemiş ve perakendecilik küresel e-ticaretin merkezinde yer almaya başlamıştır. Küresel gelir içinde perakende sektörünün payı on beş trilyon dolardan fazladır. Günümüzde giderek yoğunlaşan rekabet ortamı ve küreselleşme, e-ticaretin perakende sektörü üzerindeki önemini artırmıştır. Benzer biçimde perakendecilikte lojistik hizmetlerinin kullanımı, önemli rekabet avantajı sağlamakta ve ekonomik değer yaratmaktadır. Bu açıdan perakendecilik sektöründe e-ticaret ve e-lojistik ilişkisinin analiz edilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışma ile perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların güçlü ve zayıf yönleri, tehdit ve fırsatları e-ticaret ve e-lojistik bağlamında ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçları, perakende sektöründe e-ticaret ve e-lojistik hizmetlerinin kullanımının sektörün gelişimini olumlu etkilediğini ve potansiyel fırsatların pazardaki rekabet şanslarını artıracağını göstermektedir. Bu nedenle perakendecilikte bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılması hem sektörün hem de ülke ekonomisinin büyümesi üzerinde etkili olacaktır.ABSTRACTTechnological improvements and using internet in commercial life have affected the development of modern retailing, and retailing and retailing has started to place in the center of global trade. Retail industry accounts for over US$ 15 trillion in global revenue. Today increasingly intensified competition and globalization has increased the importance of e-commerce on retail trade. Similarly, using logistics services in retailing has created the competitive advantage and economic value. In this context, analysis of the relationship between e- commerce and e-logistics in retailing has been important. The aim of this study is to reveal the strengths and weaknesses, threats and opportunities of selected companies in the retail sector within the framework of relationship in e-commerce and e-logistics. The results show that using of e-commerce and e-logistics in retail sector has positive effects on the development of retail sector, and the potential possibilities will increase the chance in competition of retail sector. Therefore, widespread of information technologies in retail sector will affect on both economic growth of country and sector.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Uluslararası ticaret, İşletmeler, Lojistik, Teknoloji
Alıntı
Koleksiyonlar