Radar cross section analysis of various objects and RCS optimisation | Muhtelif cisimlerin radar kesit alani analizleri ve RKA optimizasyonu

Küçük Resim Yok
Tarih
2010
Yazarlar
Tur̈k, A.S.
Yurduseven, O.
Yurduseven, O.
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı