XVI. ve XVII.yüzyıllarda reisü’l-küttablık müessesesi

Küçük Resim Yok
Tarih
1992
Yazarlar
Ahıskalı, Recep
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Özet
Açıklama
Anahtar kelimeler
TEŞKİLAT TARİHİ, OSMANLI İMP., REİS’ÜL, KÜTTABLIK MÜESSESESİ
Alıntı
Koleksiyonlar