Lumbo- pelvik stabilizasyona dayalı egzersiz eğitiminin kronik mekanik bel ağrısı üzerine etkisi

Küçük Resim Yok
Tarih
2002
Yazarlar
Marangozoğlu, İpek
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Özet
ÖZETÇalışmamız Ekim 1999-Eylül 2001 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'na bel ağrısı yakınması ile başvuran ve kronik mekanik bel ağrısı tanısı alan 30 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda toplumda sık rastlanan, iş gücü ve ekonomik kayba neden olan bel ağrılarının tedavisinde farklı egzersiz yöntemlerinin etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. Tesadüfi yöntemle 15'er kişilik iki gruba ayrılan hastaların, birinci grubuna lumbo-pelvik stabilizasyon egzersizleri verilirken, ikinci gruba ise Fiziksel ve Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalımızda rutin olarak uygulanan dorso-lomber fasyayı germeye, bel ve karın kaslarını güçlendirmeye yönelik izometrik, izotonik ve germe egzersizlerini içeren konvansiyonel bir rehabilitasyon programı verildi. Her iki gruba yüzeyel, derin ısı ajanları ve analjezik amaçlı elektriksel stimülasyondan oluşan bir fizik tedavi programı uygulandı. Tüm hastalar tedavi öncesi, 2., 4., 6. ve 8. haftalarda izometrik stabilite, ağrı (VAS,Oswestry Ağrı Sorgulama Formu), fonksiyonel durum değerlendirilmesi (Rolland Morris R.Spine), kas kısalığı, kas gücü ve goniyometrik eklem hareket açıklığı (ROM) yönünden değerlendirildi. 8 haftalık tedavi sonunda her iki tedavi yöntemi kronik bel ağrısının semptomlarının giderilmesinde etkin bulunmuştur. Ancak ağrı ve fonksiyonelliği değerlendiren parametreler açısından lumbo-pelvik stabilizasyon egzersizlerinin standart bel ve karın kaslarını güçlendirici egzersizlere göre kronik mekanik bel ağrısı üzerine olan etkilerinin daha belirgin olduğu sonucuna varılmıştır. ABSTRACTTHE EFFECTIVENESS OF LUMBO-PELVIC STABILIZATION EXERCISES IN CHRONIC MECHANICAL LOW-BACK PAINThis clinical trial was conducted at Marmara University School of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, between October 1999-September 2001. The aim of the study was to assess the clinical efficacy of lumbopelvic stabilization exercises in comparison with conventional strenghtening exercises of the abdominal and low-back paravertebral muscles. 30 patients diagnosed as chronic low back pain were enrolled in this study and recruited randomly into two groups of 15 patients. For a period of 8 weeks, the first group received a specific lumbopelvic stabilization exercise program, whereas the second group were applied a conventional program consisting of isometric-isotonic strengthening and streching exercises for the abdominal and low-back musculature. Both groups were given the same additional superficial, deep heating modalities and analgesic electrical stimulation during rehabilitation. Clinical efficacy was evaluated by assessing at the baseline, 2nd, 4th, 6th and 8th weeks of the treatment by means of the the Isometric Stability, Visual Analog Scale for pain, manual muscle testing, goniometric ROM measurements, Rolland Morris Functional Activities Evaluation Test, Oswestry Disability Evaluation Test and muscle stiffness. Three of these tests (manual muscle testing, goniometric ROM measurement, muscle stiffness testing) were applied at the baseline and the 8th week of the treatment.At the end of 8 weeks, the results revealed that both lumbopelvic stabilization exercises and standart strenghtening exercises were effective on the treatment of chronic low back pain. On the other hand, lumbopelvic stabilization exercises seemed to be more effective than standart strenghtening exercises on pain and functional parameters.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Tıp, ortopedi, Rehabilitasyon
Alıntı
Koleksiyonlar