Konya vilayeti halkiyat ve harsiyatı

Küçük Resim Yok
Tarih
1926
Yazarlar
[Ergün], Saadeddin Nüzhet (Konya Erkek Muallim Mektebi Edebiyat muallimi)
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Açıklama
Umum Hasılatının Nısfı Tayyare Cemiyeti'ne Aiddir. Eserin Sonunda (S. 345-47), "Kitabda Geçen Ve İzaha Muhtaç Olan Lugatler" Vardır. Eserin Sonundaki İlave Sayfalarda "Kitabdaki Yanlışlar" Cedveli Vardır. Eserde "İstanbul Y. Öğretmen Okulu Kitaplığı" Ve "İzmir Lisesi Kütüphanesi, 1922" Mühürleri Vardır.
Anahtar kelimeler
Konya
Alıntı