Ana babanın eğitimi devam eden ergin çocuğa karşı nafaka yükümlülüğü

Küçük Resim
Tarih
2013
Yazarlar
SONAT, Ali
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Ergin çocuğun ana babadan eğitiminin devam etmesine dayalı olarak talep edebileceği nafakanın temelini TMK m. 328/II hükmü teşkil eder. Bu nafaka, türü itibariyle bakım nafakası niteliğinde olup, TMK m. 327 vd. hükümlerine tabidir. Bu hükümlere göre, ergin çocuk lehine nafakaya hükmedilebilmesi için, ana babanın bakım yükümlülüğünün erginlikten sonra devam etmesi bakımından gerekli koşulların yanı sıra nafaka davasına ilişkin koşulların da gerçekleşmesi gerekir. Erginlikten sonra bakım yükümlülüğü- nün devam etmesi, çocuğun eğitiminin erginlik anına kadar tamamlanmamış olmasına ve çocuğun masraflarını karşılamalarının ana babadan beklenebilir olmasına bağlıdır. TMK m. 38/II’de kastedilen eğitim, TMK m. 340/II uyarınca çocuğun yetenek ve eğilimlerine uygun olan genel ve mesleki eğitimdir. Ana babadan çocuğun bakım ve eğitim masraflarının karşılamalarının beklenebilir olması ise, somut olayda ana babanın gerek mali gücünün, gerek çocuk ile olan kişisel ilişkisinin bu fedakârlıkta bulunmalarını haklı kılacak düzeyde olması şeklinde anlaşılmak gerekir. Nafaka davasına ilişkin koşullar kapsamında, davanın hak sahibi kişi tarafından açılmış olması zorunluluk arz eder. Kural olarak nafaka davası, çocuk ergin olduktan sonra bizzat ergin çocuk tarafından açılır. Öte yandan, çocuğun üstün yararı ilkesinden hareketle, çocuk ergin olmadan önce de, TMK m. 329 uyarınca açılacak bağımsız bir davada veya evlilik hukukuna göre açılmış bir davada iştirak nafakası adı altında, erginlikten sonrası için nafakaya hükmedilebilmelidir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Ergin Çocuk, Ana Babanın Bakım Yükümlülüğü, Nafaka Yükümlülüğü, Nafaka davası, Bakım Nafakası, İştirak Nafakası, Velayet, Çocuğun Eğitimi, Genel ve Mesleki Eğitim, Çocuğun malvarlığı.
Alıntı
Koleksiyonlar