Aile dostu kent için kavramsal analiz

Küçük Resim
Tarih
2015-12
Yazarlar
Çakırer Özservet, Yasemin
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Özet
Aile dostu kentin kavramsal açıdan analizine geçmeden önce bugüne kadar dost kentlere dair ortaya çıkmış çeşitli yaklaşımları irdelemek çalışmaya önemli bir zemin oluşturacaktır. Kente dair yaklaşımların ortaya çıkış nedenleri, amaçları, ilkeleri, sınırlılıkları ve Türkiye’ye uygulama olarak daha önce gelip gelmediği, geldiyse nasıl bir iş birliği ile geldiği bu bölümde irdelenmektedir. Kente dair farklı yaklaşımların ilki çocuklara dost kent arayışlarını içermektedir. Ardından yaş grubu olarak genç dostu kent anlayışına, toplumsal cinsiyet olarak kadınlara vurgu yapan kadın dostu kent yaklaşımı ve nihayetinde yaşa/yaşlıya dost kent yaklaşımları irdelenmektedir. Toplumsal olarak kentsel yaşamda birçok engelle karşılaşan engellilere dost/engelsiz kent ve erişilebilir kent yaklaşımları ise bir arada değerlendirilmektedir. Erişilebilir kentle benzeşen yaklaşımlarla evrensel tasarım, herkes için kent ve insanlar için kent yaklaşımlarına kısaca değinilmektedir. Aile dostu kent kavramına geçmeden önce son olarak yaşanabilir/sürdürülebilir ve yavaş kent yaklaşımları ele alınmaktadır. Bu farklı yaklaşımlarla birlikte, kaynağı ABD olan aile dostu kent yaklaşımı irdelenmektedir. Aile dostu kent kavramının incelenmesinin ardından tüm bu yaklaşımların ortak bir biçimde değerlendirildiği sonuç bölümü yer almaktadır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Aile dostu, Aile, Aile dostu kent, Ail dostu şehir, Family friendly, Kavramsal analiz, Çocuk dostu kent, çocuk dostu şehir, çocukların şehri, Tonucci, Kentli çocuklar, kadın dostu kent, yaşlı dostu kent, engelli dostu kent, evrensel tasarım, herkese dost kent
Alıntı
Çakırer-Özservet, Y. (2015). Aile Dostu Kent İçin Kavramsal Analiz. (içinde) Aile Dostu Kentler Etüt Araştırması. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. s.53-68.