Generalize agresif periodontitisli hastalardatüm ağız dezenfeksiyon başlangıç periodontal tedavi etkisinin incelenmesi

Küçük Resim Yok
Tarih
2015
Yazarlar
Mamaklıoğlu, Dilek
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Özet
ÖZETGeneralize Agresif Periodontitisli Hastalarda Tüm Ağız Dezenfeksiyon Başlangıç Periodontal Tedavi Etkisinin İncelenmesiDoktora Öğrencisi: Dilek Mamaklıoğlu Danışman: Prof. Dr. Başak DoğanAnabilim Dalı: Periodontoloji Anabilim Dalı Amaç: Bu çalışmanın amacı, generalize agresif periodontitisli (G.Ag.P.) hastaların başlangıç periodontal tedavisinde (B.P.T.) konvansiyonel (K.-B.P.T.), tüm ağız dezenfeksiyon (T.A.D.-B.P.T.) ve tüm ağız B.P.T. (T.A.-B.P.T.) yöntemlerinin 6 aylık süreçte klinik ve biyokimyasal etkinliğinin değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntem: G.Ag.P. teşhisi konan 42 hasta rastgele 3 gruba ayrıldı. K.-B.P.T. grubunun diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesi birer hafta arayla 4 seansta, T.A.D.-B.P.T. grubunun tüm ağız içi nişlere klorheksidin uygulamasıyla birlikte 24 saat içinde 2 seansta ve T.A.-B.P.T. grubunun ise 24 saat içinde 2 seansta tamamlandı. T.A.D.-B.P.T. grubunda tedavi sonrası 3 hafta boyunca evde günde 2 kez %0,2’lik klorheksidin kullanıldı. Plak indeks (P.İ.), gingival indeks (G.İ.), sondalama derinliği (S.D.), sondalamada kanama (S.K.) ve klinik ataşman seviyesi (K.A.S.) değerleri başlangıçta, tedavi sonrası 3. ve 6. aylarda ölçüldü ve dişeti oluğu sıvısı (D.O.S.) örnekleri toplanarak IL-1â ve IL-17 seviyeleri ELISA yöntemi ile analiz edildi.Bulgular: P.İ., G.İ., S.D. ve S.K.’da tüm gruplarda, K.A.S.’ta sadece T.A.D.-B.P.T. ve T.A.-B.P.T. gruplarında başlangıca göre anlamlı iyileşmeler gözlendi (p<0,017). Derin S.D.’ye sahip bölgelerde hem 3. hem de 6. aylarda T.A.D.-B.P.T. K.-B.P.T.’ye kıyasla daha üstün bulundu (p<0,017). D.O.S. hacmi tüm gruplarda 3. ve 6. aylarda anlamlı azalma gösterdi (p<0,017). IL-17 seviyelerinde başlangıca göre fark bulunmazken, IL-1â seviyesi sadece T.A.D.-B.P.T. grubunda 3. ve 6. aylarda anlamlı azalma gösterdi (p<0,017).Sonuçlar: G.Ag.P.’nin tedavisinde 6 aylık süreçte T.A.D.-B.P.T. yöntemiyle K.-B.P.T.’ye kıyasla daha iyi klinik sonuçlar elde edildi. T.A.D.-B.P.T.’nin IL-1â miktarı üzerine etkili olduğu ortaya kondu.Anahtar sözcükler: agresif periodontitis, başlangıç periodontal tedavi, klorheksidin, interkölin-1â, interlökin-17SUMMARYEvaluation of efficacy of full-mouth disinfection initial periodontal treatment in generalized aggressive periodontitis patients.PhD Student: Dilek MamaklıoğluSupervisor: Prof. Dr. Başak DoğanDepartment: Periodontology DepartmentAim: The aim of the study was to compare the efficacy of conventional initial periodontal treatment (C.-I.P.T.), full-mouth disinfection I.P.T. (F.M.D.-I.P.T.) and full-mouth I.P.T. (F.M.-I.P.T.) in patients with generalized aggressive periodontitis (G.Ag.P.) over 6-months period.Material-Methods: Forty-two G.Ag.P. patients were randomly assigned into 3 groups. I.P.T. was performed in a quadrant-wise manner at 1-week intervals in C.-I.P.T., in 2 sessions within 24 hours in F.M.-I.P.T., and in 2 sessions with application of chlorhexidine to the intra-oral niches within 24 hours in F.M.D.-I.P.T.. F.M.D.-I.P.T. group also used daily 0,2% chlorhexidine for 3 weeks. At baseline, 3 and 6 months clinical parameters consisting of plaque index (P.I.), gingival index (G.I.), probing depth (P.D.), bleeding on probing (B.O.P.) and clinical attachment level (C.A.L.) were recorded and gingival crevicular fluid samples (G.C.F.) were collected. G.C.F. levels of IL-1â and IL-17 were analyzed using ELISA. Results: P.I., G.I., P.D., B.O.P. were improved significantly in all groups at 3 and 6 months (p<0,05), but C.A.L. only in F.M.D-I.P.T. and F.M.-I.P.T. groups (p>0,05). Sites with deep P.D. had significantly better clinical outcomes at 3 and 6 months in F.M.D.-I.P.T. compared to C-I.P.T. (p<0,017). G.C.F. volume decreased significantly in all groups at 3 and 6 months (p<0,017). G.C.F. levels of IL-1â decreased at 3 and 6 months only in F.M.D.-I.P.T. (p<0,017) while there was no change in levels of IL-17 (p>0,017). Conclusion: F.M.D.-I.P.T. compared to C.-I.P.T. showed better clinical outcomes in the treatment of G.Ag.P. during 6-months. Moreover, the effect of F.M.D.-I.P.T. on IL-1â levels was revealed. Key words: aggressive periodontitis, initial periodontal treatment, chlorhexidine, interleukin-1â, interleukin-17
Açıklama
Anahtar kelimeler
Periontoloji, Diş hekimliği, Diş İmplantları
Alıntı
Koleksiyonlar