Tekstil işletmelerinde istatistiksel proses kontrol tekniklerinin uygulanması

Küçük Resim Yok
Tarih
2002
Yazarlar
Aksu, Selime
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmanın konusu, İstatistiksel Proses Kontrol tekniklerinin tekstil proseslerinde kullanılmalarıdır. Bu teknikler, farklı tekstil proseslerinden seçilen örneklere uygulanmış ve uygulamalarda kullanılan veriler, bu konuya yönelik yayınlanan kitaplar, makaleler, seminer notları, ders notlarından temin edilmiştir. Konunun açıklanmasında konuyla ilgili kavramlar ayrı ayrı ele alınmış ve birbirleriyle olan ilişkileri izah edilmiştir. Proses kontrolünde ele alınan teknikler açıklanmıştır.Uygulamalar, Minitab (Minitab Inc., Release 13) yazılımı yardımıyla hazırlanmıştır.Çalışma, Tekstil Sanayisinde çalışan kişi ve kuruluşlara rehber olabilecek bir kaynak niteliğindedir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Tekstil
Alıntı
Koleksiyonlar