Flekso baskıda dijital termal kalıp hazırlama parametrelerinin baskı kalitesine etkisinin saptanması

Küçük Resim Yok
Tarih
2014
Yazarlar
Özdemir, Lütfi
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
ÖZETFLEKSO BASKIDA DİJİTAL TERMAL KALIP HAZIRLAMA PARAMETRELERİNİN BASKI KALİTESİNE ETKİSİNİN SAPTANMASIFlekso baskı tekniği; esnek kalıp ve likit mürekkep kullanılan, rotatif baskı yapan yüksek baskı tekniği olarak tanımlanmaktadır. Flekso baskı tekniğini diğer baskı tekniklerinden ayıran en önemli özellikler; çok düşük viskositeli mürekkeplerin kullanılması ve kalıpların esnek malzemeden yapılmasıdır. Flekso baskı tekniği temel olarak ambalaj ve etiket sektöründe kullanılan en yaygın baskı tekniğidir. Ancak flekso baskı tekniğinde kalıbın kaliteli, ekonomik ve hızlı hazırlanması diğer baskı sistemlerinde olduğu gibi en önemli unsurlardır. Ofset baskı tekniğinde CtP ile bu unsurlar büyük oranda başarılı şekilde gerçekleştirilmektedir. Flekso baskıda ise kalıbın indirme aşamasına kadar bu unsurlara etki eden sorunlar çözülmüştür.Kalıbın indirme aşamasında ise özellikle oldukça yeni olan termal metod ile kalıp indirmesinde verimlilik ve kalite ile ilgili sorunlarla karşılaşılmaktadır. Çalışmanın temeli anılan bu sorunların giderilmesine yöneliktir.Çalışmada flekso baskı tekniğinde önemli değişkenlerden olan kalıbın termal olarak hazırlama parametrelerinin, baskı kalitesine etkisi ile ilgili testler uygulanmış ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi doğrultusunda tespitler yapılmıştır.Kalıbın yanmaz kumaş indirilmesinde; indirme tur sayısının fazla olması ve indirme derinliğinin yeterli olmaması maliyeti arttıran ve kaliteyi olumsuz etkileyen unsurlardır.Anılan bu sorunların çözümü için öncelikle, amaçlanan görüntü kalite unsurlarının ölçümünü sağlayacak özel test skalası hazırlandı. Hazırlanan test skalası bilgisayardan kalıp üzerindeki şablon tabakaya aktarıldı.Kalıp indirme sürecinden önce MiniTab programı ile deney tasarımı yapıldı. Programın çıktıları doğrultusunda indirme makinesinin programına veriler girilerek; farklı ısı, basınç, hız ve tur değerlerinde işlenmiş kalıplar termal metotla indirildi. İndirilen kalıplar üzerinde; kalıp kalınlığı, rölyef derinliği, nokta büyüklükleri, çizgi yapıları ölçümleri yapılarak doğruluğu belirlendi.27 test kalıbı içerisinden; rölyef derinliği, nokta ve çizgi yapısı açısından ideal olan 2 adet kalıp seçilerek, normal üretim şartlarında, bakımı ve ayarları yapılmış flekso baskı makinesi ile polietilen malzeme üzerine test baskısı yapılmıştır. Baskılar üzerinde yapılan ölçümler ile de tespit edilen parametrelerin tutarlılığı kanıtlanmıştır.ABSTRACTDETERMINATION OF THE EFFECTS OF THERMAL PLATE PREPARATION PARAMETERS ON TO FLEXO PRINTING QUALITYFlexo printing is defined as a elevated printing technique that uses flexible plates and liquid ink enabling rotary printing. Key advantages of flexo printing technique over other printing techniques include the use of inks with very low viscosity and the plates made of flexible materials. Flexo printing is the most common printing technique used primarily in the packaging and labels industry. As is the case with other printing techniques, its most important attributes aim to ensure quality, cost-effectiveness and fast plate-making. For offset printing technique these features are successfully delivered to a great extent through CtP. Flexo printing also addresses the challenges affecting these attributes for all stages including the unloading of the plate. There are some issues concerning productivity and quality during the unloading of the plate especially thorough the newly introduced thermal method. The main purpose of this study is to address such drawbacks. As part of the study, parameters of thermal plate making which are significant factors in the flexo printing technique were tested for their impact on the printing quality and certain assessments were made based on the evaluation of the results achieved. The factors accountable for the increased costs and reduced quality in the unloading of nonwoven fabric on a plate covered the high numbers of unloading cycles and insufficient unloading depthIn order to address such challenges, initially a special test scale was created to measure the desired image quality aspects. This test scale was transferred via computer to the pattern layer on the plate. The experimental design was performed on MiniTab prior to the unloading of the plate. Data was entered in the unloading machine program based on the output from MiniTab and the plates processed with different temperature, pressure, speed and roll cycle values were unloaded applying the thermal method. The unloaded plates were measured for plate thickness, relief depth, spot sizes and line structures to determine their precision. 2 plates that were deemed ideal in terms of relief depth, spot and line structure were selected among 27 test plates and a test printing was performed under normal production conditions on polyethylene material using flexo printing machine with proper maintenance and adjustment. The consistency of the parameters achieved was demonstrated by the measurements taken from the prints.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Matbaacılık, Eğitim ve Öğretm, Türkiye
Alıntı
Koleksiyonlar