Mufassal memâlik-i Osmaniye coğrafyası

Küçük Resim Yok
Tarih
1913
Yazarlar
Ali Tevfik
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Özet
Açıklama
Bilcümle Mekâtib-İ İdadiyelerde Tedris Olunmak Üzere Tertib Olunmuşdur. Eserin Sonundaki İlave Sayfada Eserin "Fihrist"İ Vardır. Eserin Bazı Sayfa Kenarlarında Okuma Notları Vardır. Ayrıca Eserin Vikaye Yapraklarında Hediye Kaydı Vardır. Eserde "İstanbul Y. Öğretmen Okulu Kitaplığı", "İzmir Atatürk Lisesi Kütüphanesi" Ve Yazar (Ali Tevfik) Mühürleri Vardır. Eserin İç Kapağında Yayınevi (Tefeyyüz Kitabhanesi) Amblemi Vardır.
Anahtar kelimeler
Osmanlı Coğrafyası
Alıntı