Toryum cevheri ile enerji kazanımı ve maliyet analizleri

Küçük Resim Yok
Tarih
2004
Yazarlar
Kara, Özkan
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Volume Title
Yayıncı
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
ÖZETTORYUM CEVHERİ İLE ENERJİ KAZANIMI VE MALİYET ANALİZLERİÜlkemizin, dünyadaki enerji üretimi konusundaki sıkıntılara ek olarak enerji kaynakları konusunda bir sıkıntı da mevcuttur. Ülkemizde varlığı tesbit edilen zengin toryum yataklarının (dünyada bilinen mevcut toryum rezervlerinin 5'de 1'inden fazlası) bu sıkıntılara bir çözüm oluşturacağından hareketle, yeni bir fikri tasarım olan Enerji Yükseltecini ele aldık. Herhangi bir tesisin kullanımı konusunda en önemli kriter olarak görülen ekonomik olarak rekabet edebilirliğini Enerji Yükselteci için araştırdık. Bu tezde aynı zamanda Enerji Yükseltecinin genel yapısı üzerinde de duruldu. Bununla hedeflediğimiz teknolojik alt yapısını ortaya koymak, aynı zamanda bir santralin işletilebilmesi için çok önemli olan, güvenlik, çevreye etkileri, barışçı olması gibi sorulara cevap verebilmektir. Bu reaktörün mevcut nükleer santrallerden en önemli farkı nükleer sürecin tam kontrollü olması ve nükleer kaza riskini ortadan kaldırmasıdır. Ayrıca bu yeni reaktör tipinde nükleer atıklar geleneksel reaktörlere göre çok daha düşüktür. Tüm bunlar toryum cevheri ile enerji kazanımının avantajlarını ve maliyet hesabını ortaya koymayı da kolaylaştırdı. Maliyet analizi yapılırken; direkt yatırım maliyetleri, yakıt maliyeti, bunları etkileyen dolaylı maliyetler, tasarım ve denetimden kaynaklanan diğer yatırım maliyetleri ile bakım ve işletme maliyetlerinin hepsi göz önünde bulundurulmuştur. Enerji Yükselteci için yapılan maliyet hesabının ardından, mevcut olan diğer santral tipleriyle de karşılaştırılması sunulmuştur. Varılan sonuç Enerji Yükseltecinin kaynak sorunu yaşamayacağımız, ekonomik ve temiz bir santral modeli olduğudur.Eylül, 2003 Özkan KARAABSTRACTGAINING ENERGY BY THORIUM AND COST ANALYSISIn addition to the general issues about the generation of energy in the world, our country has a further problem on the littleness of energy sources. Since we think that the large thorium sources in our country can overcome these issues. In this thesis, we dealt with a new idea, called as "Energy Amplifier". We investigated the competitiveness economically which is seen as the most important criteria on the use of any establishment for energy amplifier. In this thesis, at the same time, we discussed the general structure of energy amplifier. So, we considered its technological infrastructure, security, which is very important for manipulating of a power plant, the effects to the environment and to be peaceful. The most crucial difference of this reactor from present nuclear power stations is that the nuclear process is totally under control and the risk of nuclear accident is not possible. Also, the nuclear wastes in this new kind of reactor are very less than those of traditional reactors. All those facilitated to gain energy by Thorium and to find its cost analysis. While the cost is analyzed, all of direct investment costs, fuel cost, indirect costs affecting the first two, other investment cost spent for design and control and finally maintenance and manipulation costs are considered. After the cost computation done for energy amplifier, we compared it with other types of plants. As a result, we obtained that the energy amplifier is en economical and clear plant model with which the source issues will not happen.September, 2003 Özkan KARA
Açıklama
Anahtar kelimeler
Cevherler, Toryum
Alıntı
Koleksiyonlar